Identifikacijska

ENGLESKI JEZIK

Kada odgovoriš na pitanja, provjeri još jedanput sve svoje odgovore. Želimo ti puno uspjeha! Sretno! Ovaj test ima 8 stranica, od toga 3 prazne. U˛enikova identifikacijska naljepnica PAŽLJIVO NALIJEPITI 1

dokumenti.ncvvo.hr

Zahtjev za izdavanje identifikacione iskaznice Zahtjev za ...

prilo ena …………… nije prilo ena Dosadašnja identifikacijska iskaznica (tip) Broj prilo ena nije prilo ena ***** *****)** **** **** (*** ) %*** ***** **** ***** Previous Identity Card (type) Number Enclosed Not Enclosed IV.

www.mfa.ba

PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV POSAMEZNE ...

PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV POSAMEZNE ENOTE Naslov posamezne enote: (kraj, ulica, poštna št., identifikacijska št. posa mezne enote)

metalka-ss.si

1. Narocnik/ Aplicant

Naročnik/ Applicant 1.1 ime / name 1.2 naslov / address 1.3 direktor / director 1.4 kontaktna oseba, telefon - telefaks / contact person, telephone - fax number 1.5 poslovni račun / bank account number identifikacijska številka / VAT ID number 1.6 registracija pri sodišču / court registration number 2.

www.zag.si

IN VIVO -DERIVED EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE ...

(2) [Referenčna št. polja I.28 v delu I]: Identifikacijska oznaka: glede na identifikacijo slamice krav donork in datum zbiranja. Kategorija: navedite, ali z a) prodiranjem ali b) neprodiranjem skozi ovojnico jajčne celice.

www.aphis.usda.gov

Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

E. KOMPENZACIJE, družba za upravljanje s terjatvami, d.o.o. Motnica 7a, 1236 TRZIN e-mail: [email protected] , domača stran: www.eKompenzacije.com NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PODATKI O ČLANU » Ime in naslov člana - skrajšan naziv vaše družbe ali samostojnega podjetnika. » Identifikacijska ...

www.ekompenzacije.com

je tečaj koji se upotrebljava kao osnovica za ...

7. jedinstvena identifikacijska oznaka je kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružatelj platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora

www.zaba.hr

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

... o.o. sede : KROMBERK poslovni naslov: KROMBERK, INDUSTRIJSKA CESTA 5, 5000 NOVA GORICA pravnoorganizacijska oblika: Dru ba z omejeno odgovornostjo d.o.o. osnovni kapital: 8.763,00 EUR število delnic: ni vpisa vrsta organa nadzora: ni vpisa DRU BENIKI zap. št. dru benika: 436706 identifikacijska ...

markacija.si

Basic user guide for SKB NET

To log in enter your 6 digit IDENTIFICATION NUMBER in the box »Identifikacijska številka« and then your password in the box »Varnostno geslo«.

www.skb.net

FENIKS PRO d.o.o.

... of automatision systems in buildings and industry Ltd./ Cesta k Tamu 17, SI-2000 MARIBOR, SLOVENIA Okrožno sodišče v Mariboru št. vložka: 1/11531/00, Matična številka: 1789686, Šifra dejavnosti: 74.204 Osnovni kapital: 14.000.000,00 SIT, Transakcijski račun: 24100-9004497757, Identifikacijska ...

www.feniks-pro.com

Other sites you could try:

Find videos related to Identifikacijska