Husleiekontrakt

Tenancy agreement

This tenancy agreement is subject to the Tenancy Act of 26 March 1999, effective from 1 January 2000.

forbrukerportalen.no Find related...

Leiekontrakt for bolig

Forklaringer til Dine Pengers husleiekontrakt. Garanti Til: Fra: Navn: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Foretaksnr: Jeg/vi garanterer herved for sine forpliktelser i leiekontrakt om bolig i Vi påtar oss alle forpliktelser i henhold til kontrakten, ogs ...

static.vg.no Find related...

**,EIEAVTALENGJELDER ***4ILLEGGTILBOLIGEN

Side 2/2 §2-1. Tidspunkt for overlevering Utleieren skal stille husrommet med tilbehør til leierens disposisjon til avtalt tid. Er ikke annet avtalt, regnes overlevering for skjedd når leieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet.

www.rettshjelp.net Find related...

HUSLEIEKONTRAKT

Initialer utleier: Initialer leietaker: 1 03.05.10 HUSLEIEKONTRAKT 1. Parter Utleier Leietaker Navn Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: _____ 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme ...

jusshjelpa.no Find related...

INNGÅELSE AV

VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven av 1999.

www.jussformidlingen.no Find related...

Contract for rental of accommodation (tenancy agreement)

The.Landlord.and. Tenant.Act, .and. this.rental. agreement, . regulate. the. Tenant's.and. the. Lessor's. rights.and.obligations.

forbrukerportalen.no Find related...

-finding a place to rent in Oslo

filearchive/Husleiekontrakt%20engelsk-1..pdf. Termination notice is normally three months but some landlords usually accept one calendar month. Tenants are

useit.unginfo.oslo.no Find related...

in norway?

You may download the rent contract here: www.forbrukerportalen.no/Publikasjoner/ kontrakt_skjema/husleiekontrakt ...

home.hib.no Find related...

Kontrakt ved leie av bolig

Vedlegg til FR husleiekontrakt- tilbakeleveringsskjema www.forbrukerportal en.no FORBRUKERRÅDET The Consumer Council of Norway Postadresse: Pb. 4594 Nydalen, ...

norskfinans.com Find related...

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIG

C:\Documents and Settings\thestem\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\OLK27\Retningslinjer_bolig_med_tidsbegrenset_husleiekontrakt. doc Side 1 av 3 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIG Resultatenhet /Tjenesteområde: Helse og omsorg Sist endret/erstatter: av Boligutvalget 02.09.04 ...

www.asker.kommune.no Find related...

Other sites you could try:

Find videos related to Husleiekontrakt