Hrbtenice

Biomehanika upogibnih obremenitev ledvenega dela hrbtenice2

MED RAZGL 2007; 46 : 369-376 PREGLEDNI ^LANEK 369 Zalika Klemenc-Keti{1 Biomehanika upogibnih obremenitev ledvenega dela hrbtenice 2 Biomechanics of the Loading of Flexed Lumbar Spine IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: ledvena vretenca, biomehanika, breme dvigovanje, hrbtenica po{kodbe Vretenca, medvreten ...

www.medrazgl.si

NEFUZIJSKA DINAMIČNA STABILIZACIJA PRI DEGENERATIVNIH ...

195 Prikaz primera/Case report NEFUZIJSKA DINAMIČNA STABILIZACIJA PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH LEDVENE HRBTENICE NONFUSION STABILIZATION IN THE DEGENERATIVE LUMBAR SPINE DISEASES Matjaž Voršič, Gorazd Bunc Oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5 ...

szd.si

BOLEČINA V LEDVENEM PREDELU HRBTENICE LOW BACK PAIN asist ...

3 BOLEČINA V LEDVENEM PREDELU HRBTENICE LOW BACK PAIN asist. dr. Robert Košak, dr. med. asist. dr. Robert Košak, dr. med. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika Košak / Rehabilitacija - letn.

ibmi.mf.uni-lj.si

Poškodbe hrbtenice in bolečine v kri u

1 Poškodbe hrbtenice in bolečine v kri u dr. Edvin Dervišević, dr. med. Pogostost poškodb z Akutne poškodbe hrbta predstavljajo okrog 9% vseh športnih poškodb pri slovenskih vrhunskih športnikih. z Bolj kot pogostost nas skrbi pri teh poškodbah resnost poškodb.

www.sportsrehabilitation.net

DEGENERATIVNE BOLEZNI LEDVENE HRBTENICE IN OPERATIVNO ZDRAVLJENJE

Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje Avtor: doc. dr. Rok Vengust, dr. med. Lektorica: Marija Končina, prof. Recenzenta: prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik in doc. dr. Uroš Rot, dr. med. Založba: Mavrica d.o.o., Celje Za založbo: Marjan Furlan ...

vengust.weebly.com

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM IN BOLEZNI GIBAL

1 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM IN BOLEZNI GIBAL prof. dr. Marjan BILBAN, dr.med. * Janet Klara DJOMBA ** Problem Poklicne okvare hrbtenice lahko nastanejo pri delih, ki zahtevajo fleksijo in rotacijo hrbtenice, naglo kr č enje paravertebralnih miöic, zviti poloûaj pri delu ali pri nepravilnem ...

osha.europa.eu

(Microsoft PowerPoint - Po\232kodbe kosti)

-V plasti med celicami hrustanca in celicami primarnega okostenevanjanatanejozaradi poškodbe premiki. Veri ni zlomi nastanejo ob enkratnem delovanju sile in so razvrš$eni od stopala navzgor (doskok z velike višine *zlom petnice *kolka *ledvene hrbtenice).

www.sportsrehabilitation.net

Lumbalna spinalna stenoza Lumbar spinal stenosis

Dodatna operativna učvrstitev hrbtenice po dekompresiji živčnega tkiva, fu-zija, lahko zmanjša tveganje za ponovno operacijo (22), a dokazov, da bi to bolnikom brez segmentnih nestabil-nosti ali deformacij hrbtenice koristilo, ni (23).

www.medicinski-mesecnik.com

PO[KODBE IN BOLE^INE V VRATU PRI [PORTNIKU

83 PO[KODBE IN BOLE^INE V VRATU PRI [PORTNIKU Ludvik TRAVNIK Uvod [portne po{kodbe vratne hrbtenice so pogoste. Po{kodbo do'i-vi vsak peti odrasel {portnik in vsak deseti otrok, ki se ukvarja s {portom.

www.orthops.si

III. spominsko sreč anje dr. Janija Kokalja - Poškodbe v ...

3. spominsko srečanje dr. Janija Kokalja: Poškodbe v osnovnem zdravstvu, Kranjska Gora, 10. – 12. 4. 2003 iii KAZALO Marjeta Zupančič: Poškodbe torakoledvene hrbtenice 1 Matjaž Žura: Oskrba poškodovanca ob sumu poškodbe torakoledvene hrbtenice 5 Aleš Demšar: Medicinska ...

www.drmed.org

Other sites you could try:

Find videos related to Hrbtenice