Hospodine

LITURGY IN THE CZECH VERNACULAR FROM EARL Y TO LATE MIDDLE AGES

Among these traditional works are popular sacred songs, including a 12 th -century adaptation of a Kyrie “Hospodine pomiluj ny,” considered to be the oldest sacred song in the Czech vernacular; translations of portions of the Gospel from the 13 th century on; complete translations of the Bible ...

www.tcnj.edu

World Union Shabbat Evening Service

Hlásat zrána Tvé milosrdenství a Tvou vernost za nocí, prˇi nástroji o deseti strunáach a s harfou, zpeˇvem linoucím se prˇi citerˇe, nebot' mi, Hospodine, pusobíš radost skutky svými, plesám nad ciny rukou Tvých. Jak velkolepé jsou Tvé ciny, Hospodine, do velké hloubky jdou Tvé ...

wupj.org

KT Rep list for website 2 May 09

Janacek: Hospodine! Kodaly: Laudes Organi Lauridsen: Chanson des Roses Lauridsen: Mid-Winter Songs Mendelssohn: Wie der Hirsch schreit Poulenc: Litanies

www.kenttritle.com

Zpěvník chval Církev bratrská Chomutov

Hospodine, kdo je podobný tobě e D a 7 (C) [: Hospodine, kdo je podobný Tobě? :] e D a 7 C

www.chomutov.isachar.cz

0vecerpo

Projev svou lidumilnost, Milostiv˝, pijmi Bohorodici, jeæ tÏ porodila a za nÆs se pimlouvÆ, a spasiæ lid zoufal˝, Spasiteli nÆ„! o V nedÏli veer Stichiry na ˛ Hospodine k tobÏ volÆm ˇ, kajÌcÌ; hlas 8.: (Podoben: Pane, jako na soudu) V er„: Bude„-li nepravosti mÌti na zeteli, Hospodine, Hospodine, kdoæ obstojÌ?

pravoslavi.cz

Velikonoční koncert Hudby Hradní stráže

anonnymus Sonata Michael Praetorius Moderato JohnDowland Leggiero Tilman Susato Basse danse bergeret anonym, konec 10. – počátek 11.století Hospodine, pomiluj ny

www.hrad.army.cz

„Pozdraven buď, kníže náš..."

15. srpna 2008 III Jak charakterizovat bezesporu nejvýznamnější svatováclavskou hudeb-ní památku - píseň Svatý Václave? 6 odráží gregorianiku, má mnoho společných prvků se staroslověnskou písní Hospodine, pomiluj ny! a zároveň je ve vývoji naší hudby něčím zcela ...

zpravodaj.sdh.cz

e e -

Při chůzi se Hospodine?! Simeon zavrtěl hlavou, slavné příběhy! Hrdinské bitvy krále opíral o hůl a často se zastavoval, aby si jako by chtěl odehnat nepříjemné Davida!

www.etabita.cz

Entwicklung der slavischen Standardsprachen

Jahrhundert ist der liturgische Gesang „ Hospodine pomiluj ny " (Herr erbarme dich unser), der in der Kosmas-Chronik unter dem Jahr 1055 erwähnt wird: Hospodin(e), pomiluj ny!*

tu-dresden.de

KRES Ť

:] / [:: Nech Tvoje oko zrie ::] / vždy na nás, Hospodine! 3. Blažený je ten ľud, / spásu čo našiel v Kristu, / nedal sa bludom zviesť, / preňho vie krivdu zniesť!

www.cbpo.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Hospodine