Hmotnos

v základnej polohe uzatvorené normally closed

EMV_sk-ang_2005_cele EMV_sk-ang_2005_cele. max. [MPa] min. [MPa] Type \ Type \ Type \ Type \ Pripojenie \ Connection \ Pracovný tlak \ Operating pressure \ Prietok 3 Kv [m/h] \ Flow factor \ Hmotnos kg \ Weight \ Svetlos DN [mm] \ Diameter \ 2 VE1.2M 2VE1.6M 2VE2M 2VE2.5M 1.2 1.6 2 2.5 0 ...

www.turo.sk

TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS DRAINAGE SURGICAL THERAPY

Priemerný vek v skupine s obštrukciou bol 3,6±3,2 dòa s priemernou hmotnos ou 3282±537 g. Výsledky: Z 27 pacientov exitovali 5 (18,5 %).

www.bmj.sk

Cievka - typ 13-36P Coil - type 13-36P

... Coil - type B6NA Obj. èíslo /Code No./ Príkon /Power consumption/ Ventil typ /Valve-type/ Technické údaje /Technical data/ Elektrické pripojenie / Electrical connection DIN 43650-A Tolerancia napätia / Voltage tolerance ±10 % Trieda izolácie / Insulation class F Za a enie / Duty rating 100% Hmotnos ...

www.china-valve.net.cn

Betonárskaoce¾

vyrobenézocelítr. BSt 500 S STN 425538 DIN 488T ENENV 10080/STN EN 10080 TDP:STN 420139 då$ky:6m, 12m, 14ma 15m Naneuvedenéakosti Vám pošlemeaktuálnuponuku Betonárskaoce¾ menovitérozmery informatívnerozmery prierez teoretická d a h D b S hmotnos* [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg.m ...

www.ferostav.sk

RS XXX - A - FXXX

Roto Spin 22 Modules Rotospin maximum permissible load MC MB MA L R Unloading R [m ] / V ylo*~enie R [m] Unloading L [m ] / V ylo*~enie L [m] e h g t n o H m o s *e [g W i g t [k] / k] Weight-unloading for Rated output torque = 890 Nm/ Hmotnos*e-vylo*~enie pre kt˙tiaci moment = 890Nm T r T r Weight - unloading for Tilting moment M ...

www.motiontech.com.au

01 Obálka Osvetľovacie stožiare

... 0,62 0,62 kg 60 72 91 111 127 Typ STK-KSVR 50 STK-KSVR 60 STK-KSVR 70 STK-KSVR 80 STK-KSVR 90 H m 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 D 1 mm 122 132 146 159 169 T(kN) 0,5 0,5 0,64 0,62 0,62 kg 55 67 85 104 120 D 1 mm 127 137 151 164 174 A=1000 A=1500 E m 0,8 0,8 1,2 1,5 1,5 Lc m 5,6 6,6 8,0 9,3 10,3 0,21 0,23 0,24 0,24 0,22 20 25 25 25 25 Za a enie na vrchole **Plocha m *Hmotnos ...

www.lajtatech.hu

Betonárskaoce¾, sieteadrôty

BSt 500 M, BSt 500KR, BSt 500 WR, BSt 550 STN 425538 DIN 488T ENENV 10080/STN EN 10080 TDP:STN 420139 6 0,22 8 0,39 10 0,62 12 0,89 14 1,21 16 1,58 menovitý teoretická priemerd hmotnos* [mm] [kg.m]-1 vyrobenézocelítr. 11373, S235JR, St37-2, RSt37-2 STN 425512 DIN 488T ENENV 10080/STN EN 10080 TDP:STN 420139 ...

www.ferostav.sk

Gibco Symbol Sheet - May04

... numero, eränumero • ™íslo série, ´íslo Net Weight • Poids net • Nettog-ewicht • Peso netto • Peso neto • Nettogewicht • Nettovægt • Nettovikt • Peso líquido • Jahaq* b*qoy • Nettó-Ò yngd • Nettopaino • ¨istá hmotnost • Nettó súly • ¨istá hmotnos¤ • Waga ...

www.invitrogen.com

TRAILER WEIGHT CART ZÁTAZOVÝ VOZÍK

... Výkonové parametre LW-220 M08 Empty weight (+/- 4 %) without weights 3 368 lb 1 528 kg Prázdna hmotnos* (+/- 4 %) Load capacity 2x 18626 lb 2x 8 449 kg Nosnos* Operation weight with weights 40692 lb 18 458 kg Prevádzková hmotnos* so záva iami Permissible towing speed max. 6,2 mph 10 km/hour Povolená ...

linemask.sk

Hmotnos

Hmotnosť kg Druh meradla, meracieho prostriedku Merací rozsah Rozšírená neistota U (k=2) Metódy merania Závažia II. a III. rádu 2. a 3.

www.slm.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Hmotnos