Hibridi

Bc hibridi kukuruza u proizvodnim pokusima u 2010. godini ...

Section 5 . Field Crop Production 46 th Croatian & 6 th International Symposium on Agriculture 134 Bc hibridi kukuruza u proizvodnim pokusima u 2010. godini

sa.agr.hr

Za proizvodnu sezonu 2011. godine AS hibridi Vam sa ...

1 Za proizvodnu sezonu 2011. godine AS hibridi Vam sa zadovoljstvom nude novu, proširenu paletu svojih proizvoda koju čine hibridi FAO grupa zrenja 300 do 700: AS31, AS41, AS42, AS51, AS54, AS55, AS62, AS63, AS66, AS72, AS73 i hibrid specijalne namene za proizvodnju visokokvalitetne silaže ...

www.ashibridi.com

Agriculturae Conspectus Scientificus (Vol.64)

hibridi postigli prosječne prinose 3,0-3,8 t/ha zrna. Ali se unatoč visokoj sumi efektivnih stupnjeva hibridi FAO grupe 100 nisu mogli koristiti za suho zrno, jer su

www.agr.unizg.hr

NOVEMBAR 2009 # BROJ 27

STRUČ^NA SLUŽ@BA: Marketing: Goran Petrovi'''} dir. marketinga 063/105-83-20 Aleksandar Jotov š[ef stru~ne slu`be, teren Vojvodine 063/658-310 Dragan Đ\orđ|evi}ć teren istoč~ne Srbije 063/102-23-45 Radmila Vu~čkovi}ć teren centralne Srbije 063/-105-81-94 Dejan Mil"'inč~evi}ć semenska ...

www.agromarket.rs

АКТУЕЛНОСТИ 3-4 2009.

Пољопривредне актуелности (3-4), стр.: 1-128, 2009. issn 0354-6438 Издавач: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд УДК 63 ИЗДАВАЧ Институт за примену науке у ...

www.psss.rs

Seme hibrida kukuruza Dekalb

Dekalb hibridi su izuzetno adaptibilni i pokazuju superiorne rezultate širom Evrope. To je posledica dokazane pouzdanosti u dramatično različitim klimatskim uslovima koji nas pogađaju prethodnih godina.

www.granexport.co.rs

savremena poljoprivreda

YU ISSN 0350-1205 Časopis za poljoprivredu „SAVREMENA POLJOPRIVREDA" Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Srbija Telefoni: 021/621-870, 021/621-555; Fax: 021/621-727 Journal of Agriculture "CONTEMPORARY AGRICULTURE" Adress: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Serbia Phones ...

polj.uns.ac.rs

Orchid Research Newsletter No. 51 (January 2008)

Hrvatske Orhideje: Prilozi za Hrvatsku Floru, Stanista, Svojte, Hibridi, Zastita, s Vise od 750 Fotografija u Boji. [ Croatian Orchids: Their Habitats, Taxa, Hybrids, Legal Protection With More than 750 Photographs.

www.kew.org

Kombinatorna sposobnost i otpornost prema bolestima Bc linija ...

Srednje otporna prema antraknozi stabljike su linije Bc 143, Bc 179 i Bc 117N, a prema truleţi klipa Bc 117N, Bc 180, Bc 181 i Bc 112. Kljuţne rijeţi: Kukuruz, hibridi, linije, otpornost prema bolestima.

sa.pfos.hr

• IP koprocesori • telekomunikaciona IC: T1/J1/E1 LIU/AFE ...

... triaci, tiristori • fotosenzori, slikovni senzori • RF: MOSFET, pojačevači, FET • pojačavači • kontrola motora • naponski i strujni regulatori TYCO POWER: • biometrijski senzori • USB čitači otiska prsta VISHAY: • analogni MUX • diode, tranzistori, termistori, tiristori • releji • diode, hibridi ...

www.vitaelko.com

Other sites you could try:

Find videos related to Hibridi