Gruntovnica Crikvenica

Bo o Vilušic, dipl.iur.u mirovini Hrusta IV/B CRIKVENICA

1 bo o vilušic, dipl.iur.u mirovini hrusta iv/b crikvenica usklaÐivanja zemljiŠnoknji nog s katstarskim stanjem i izvanknji nim pravnim stanjem nekretnina - najprioritetnije rjeŠavanje problema u rh.

www.pravnadatoteka.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Gruntovnica Crikvenica