Goveda

Bakterijske bolesti Shema

• pobačaj u goveda može biti uzrokovan vrstom C. psittaci a treba ga razlučiti od pobačaja uzrokovanog bakterijama vrste Borrelia sp. • osim pobačaja, infekcija vrstom C. psittaci u goveda može uzrokovati i

www.vef.unizg.hr

Metabolic Diseases - Nutrition Metaboličke bolesti - Hranidba

Primljive su sve vrste domaćih životinja, ali se epizootije najčešće javljaju u goveda, ovaca i svinja. Iako su hepatoze i zakazivanje jetre najčešća poslijedica, opisane su pojave mutagenih i teratogenih učinaka.

www2.vet.unibo.it

Epidemiologija Escherichia coli O157 kod goveda, od farme do ...

Epidemiologija Escherichia coli O157 kod goveda... Epidemiology of Escherichia coli 0157 in Cattle Beef... 122 tehnologija mesa 49 (2008) 3-4, 122-134 Stručni rad

www.inmesbgd.com

Production of modern genotypes-crosses for production of ...

Čolić T. (1990): Tovni potencijal simentalske rase goveda. Poljoprivreda, Beograd. 2. Lazarević R. (1988): Francuske tovne rase za poboljıanje mesa domaće ıarenog

www.nirvot.org.rs

Univerzitetski udžbenici i međunarodni univerzitetski ...

Savremeni pristup u promovisanju dobrog zdravlja svinja u intezivnom uzgoju, septembar 23-28, Ohrid, Makedonija, Proceedings, Workoshop „Clinica veterinaria" 2005, 251-257 RADOJIČIĆ, BILJANA - VUJANAC, IVAN - DIMITRIJEVIĆ, BLAGOJE : Encefalopatije toksičnog i metaboličkog porekla goveda.

www.vet.bg.ac.rs

Rasprostranjenost bruceloze u Republici Hrvatskoj s osvrtom ...

Tijekom rutinske kontrole (1990. do 2007.) u Hrvatskoj su pozitivne serolo{ke reakcije na brucelozu utvr|ene u 7 (0,002%) goveda, u 478 (0,5%) koza, 687 (0,3%) ovaca, 2040 (0,4%) svinja i u 73 (0,05%) ljudi.

hrcak.srce.hr

ORIGINAL/ ORYGINAŁ  / COPY / KOPIJA/ KOPIA  Number of ...

... poslednjih 6 meseci:/ Zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), Polska jest wolna od następujących chorób w ciągu ostatnich 6 miesięcy: Fièvre aphteuse/Foot and mouth disease /Slinavke i šapa / Pryszczycy; Peste bovine/ Rinderpest/ Kuga goveda ...

www.wetgiw.gov.pl

Modified gastrocnemius tenectomy with intact deep calcaneal ...

SA ETAK Spastièka pareza goveda je neuromuskularna bolest koja se sporadièno javlja diljem svijeta. Za ublažavanje grèa primjenjuju se kirurški zahvati.

www.vef.unizg.hr

HR MPS -UV/P-6-1

slobodno 24 mjeseca od slinavke i šapa, 12 mjeseci od goveđe kuge, groznice riftske doline, zarazne pleuropneumonije goveda,, boginja ovaca i koza, zarazne pleuropneumonije koza i 6 mjeseci od vezikularnog stomatitisa i / has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from ...

www.mps.hr

Brojno stanje stoke i stočna proizvodnja u 2008. godini

Brojno stanje stoke Number of livestock 2007 2008 GOVEDA 467.986 459.218 98,1 CATLES Krave i steone junice 343.100 339.068 98,8 Cows and heifers in calf OVCE 1.033.264 1.030.514 99,7 SHEEP Ovce za priplod 781.173 743.872 95,2 Ewes for breeding SVINJE 534.764 502.197 93,9 ...

www.faz.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Goveda