Glagolski I Imenski Predikat

GLAGOLSKI PREDIKAT U IMENSKOM PREDIKATU

U svakoj od navedenih složenih rečenica dva su predikata: jedan imen-ski, drugi glagolski. Imenski je predikat obavezno u glavnoj, a glagolski oba-vezno u zavisnoj rečenici.

www.ihjj.hr

Sjedi5 - OPIS EDUKATIVNOGA CD –a

imperativ; kondicional prvi, kondicional drugi; glagolski i imenski predikat. IGRE . 1. Prezent . Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznati prezent, razumjeti

sjedi5.hr

Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

glagolski predikat, prepoznavati imenski predikat . Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis 3. Rečenice s obzirom na subjekt . Obrazovne zadaće i postignuća: samostalno

sjedi5.hr

Prijedlog modela - OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

Predikatimenski i glagolski Priložne oznake u rečenici (uzrok, količina, društvo) Objekt (direktni i indirektni) Atribut: pridjevni atribut i imenički atribut

www.ospazar.org

TEST IZ SRPSKOG JEZIKA - MORFOLOGIJA (prva grupa)

Imenski predikat. 5. Odredite vrstu sledećih rečenica prema sastavu: 1 poen Slučajno sam je nazvao. Proširena rečenica. Sofija je ... Glagolski predikat.

www.uskolavrsac.in.rs

On-line škola artrea.com.hr

Predikat - glagolski predikat - imenski predikat - sastavljen je od oblika prezenta glagola biti i imenske rijeèi (imenice, pridjeva, zamjenice, broja ili priloga) ...

www.artrea.com.hr

INFORM A TOR INFORMA TOR

Od datih glagola načini glagolski prilog sadašnji: UPOZNAVATA, TEĆI MAHATI, USPAVLJIVATI, DAHTATI, PISATI. ... imenski predikat g) atributi h) priloške odredbe ZaokružI slova ispred tačnih odgovora.

www.islamskazajednica.org

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za sedmi razred devetogodišnje ...

11 Kondicional I i II Glagolski prilozi REĈENICA Prosta proširena reĉenica Predikat - imenski i glagolski Priloške (adverbijalne) odredbe u rečenici (uzrok, količina, društvo) Objekt ...

www.pzusk.ba

HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD

Ključni pojmovi: • glagolski i imenski predikat 3. Obrazovna postignuća: • prepoznati imenski predikat • prepoznati imenski predikat u različitim glagolskim oblicima • razlikovati imenski od glagolskog predikata 4.

public.mzos.hr

UDK 811.163.42'367.623 Izvorni znanstveni članak - Marija Znika

glagolski pridjev trpni koji kao sastavni dio predikata može izražavati prije sve ... i imenski predikat u kojemu je pridjev trpni tučen predikatno ime:

www.ihjj.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Glagolski I Imenski Predikat