Fondovima

IPA Programming and Project Preparation Facility

IPA Programming and Project Preparation Facility Ministarstvo finansija Republike Srbije Ministry of Finance of the Republic of Serbia Sektor za programiranje i upravljanje fondovima Evropske Unije i razvojnom pomoci Department for Programming and Management of EU Funds and Development ...

www.evropa.gov.rs

O INVESTICIONIM FONDOVIMA

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se: 1) organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: otvoreni fond); 2) osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima ...

www.crhov.rs

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA

2 ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA I OSNOVNE ODREDBE Sadr ina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje društava za upravljanje penzionim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) i organizovanje dobrovoljnih penzionih fondova na osnovu individualne ...

www.gov.me

Raiffeisen Directory 2005a

Dobrovoljnim Mirovinskim Fondovima (voluntary pension fund management company), Tel.: (+ 385 1) 600 38 00 Raiffeisen Mirovinsko Osiguravajuce Drustvo

www.raiffeisen.at

Zakon o zaduûbinama, fondacijama i fondovima

Zakon o zaduûbinama, fondacijama i fondovima Zakon je objavljen u "Sluûbenom glasniku SRS", br. 59/89. I. OSNOVNE ODREDBE * lan 1. Ovim zakonom utvr*uju se uslovi za osnivanje zaduûbine, fondacije i fonda, ciljevi radi kojih se oni mogu osnovati, upravljanje zaduûbinom, fondacijom i fondom i ...

alumni.etf.rs

UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZI * KE OSOBE CUSTOMER INFORMATION ...

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima Republike Austrije 1, 10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 1 6398 300 Fax: +385 1 6398 291 E-mail: [email protected] www.alternativeinvest.hr _____ 2 Svrha uspostavljanja ...

www.alternativeinvest.hr

DECENTRALIZIRANI SISTEM UPRAVLJANJA FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE ...

1 policy brief decentralizirani sistem upravljanja fondovima evropske unije (dis) - analitiČki pregled njegovog znaČaja i razvoja u bih sadržaj: saŽetak 1 uvod 3 uspostavljanje decentraliziranog sistema upravljanja u bih 4 status implementacije strategije 5 institucionalne strukture 7 ...

www.acips.ba

Z A K O N O INVESTICIONIM FONDOVIMA

Z A K O N O INVESTICIONIM FONDOVIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ure * ivanja * lan 1. Ovim zakonom ure*uje se: 1) organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: otvoreni fond) ; 2) osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu ...

www.ndp-audit.rs

O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

Z A K O N O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ure * ivanja * lan 1. Ovim zakonom ure*uje se: 1) organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; 2) osnivanje, delatnost i poslovanje druötva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim ...

zakonski.info

projekata Gordana Lazarevi Ministarstvo za ekonomske odnose ...

OBUKA za OBUKA za EUEU fondovefondove 1. Upravljanje fondovima EU 1. Upravljanje fondovima EU--Institucije Institucije 2. Programiranje i smernice za pripemu 2.

www.evropa.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Fondovima