Finansija

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

stem javnih finansija podrazumeva aran`man koji ne ugro`ava makroekonom sku stabilnost, ne prouzrokuje stvaranje dodatnih distorzija u ekonomiji i blago

www.doiserbia.nb.rs

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to: I PODACI O REZIDENTU/ ISPLATIOCU - DATA ON RESIDENT/ PAYER 1.

zuko.ba

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to:

www.feb.ba

www.carina.rs

www.carina.rs

IPA Programming and Project Preparation Facility

IPA Programming and Project Preparation Facility Ministarstvo finansija Republike Srbije Ministry of Finance of the Republic of Serbia Sektor za programiranje i upravljanje fondovima Evropske Unije i razvojnom pomoci Department for Programming and Management of EU Funds and Development ...

www.evropa.gov.rs

TAX HIGHLIGHTS

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-38/2011-04 od 12.9.2011. godine TAX TREATMENT OF THE REIMBURSEMENT OF THE COSTS OF "HEALTH RECREATION" PAID BY THE EMPLOYER FOR EMPLOYEES Where the collective agreement provides for the employer's obligation to ensure the "health recreation" to employees in ...

www.bdo.co.rs

PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATOM POREZU NA ZARADE IZ CL. 13, 14 ...

PIB_____ PP OPJ Isplatilac _____ Sediste isplatioca _____ REPUBLIKA SRBIJA Maticni broj: _____ MINISTARSTVO FINANSIJA Ziro racun isplatioca _____ - PORESKA UPRAVA - Sifra delatnosti isplatioca ...

www.agencijaproxima.co.rs

oporezivanja Eliminating international double taxation

... biti u mogućnosti da uradim nakon ove obuke?  Bićete bolje pripremljeni da identifikujete poreske rizike vezane za transakcije sa nerezidentima  Bićete u mogućnosti da pronađete najadekvatnija rešenja za vaš konkretan slučaj  Bićete obavešteni o stavovima Ministarstva Finansija u ...

www.pwcacademy.rs

DRAFT LIST OF INVITEES / SPISAK POZVANIH

NEZIRIĆ, Vedad Stručni savjetnik za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Federalno Ministarstvo finansija Mehmeda Spahe 5 71000 Sarajevo 033.253.417 033.663.314 www.fmf.gov.ba [email protected] 29.

ec.europa.eu

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ...

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se: plate, odnosno visina osnovnog i dodatnog koeficijenta, platne grupe, platni razredi za zvanja poreskih slu benika, visina dodatnog koeficijenta ...

www.porezi.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Finansija