Financija

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

www.porezi.net

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija ...

Tax Flash ® srpanj 2009. Tax Flash ® July 2009 2 2 Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave Ministar financija je 28. svibnja 2009. godine, uz pret-hodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donio Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva finan ...

www.zgombic.hr

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

www.steuerliches-info-center.de

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

r e p u b l i k a h r v a t s k a primjerak 1 ministarstvo financija-porezna uprava - za podnositelja zahtjeva - the republic of croatia copy 1 ...

www.porezna-uprava.hr

Rosen_javne_financije

MjeseËni statistiËki prikaz Ministarstva financija, br. 121. Zagreb: Ministarstvo financija. Ministarstvo financija, 2006a. Godiπnje izvjeπÊe Ministarstva financijaza 2005. godi-nu.

www.ijf.hr

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

r e p u b l i k a h r v a t s k a primjerak 2 ministarstvo financija-porezna uprava - za isplatitelja dohotka - the republic of croatia ...

porezi.net

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

- 6 - DOHODAK UPLAĆENI POREZ I PRIREZ 5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (u kunama i lipama) ( 4.1.3. + 4.2.3. stup. 7 + 4.3.1. + 4.4.5. + 4.5.1. + 4.6.9. + 4.7.1.)

izhr-projekt.com

travanj 2009. April 2009 TaxFlash

spomenuto tumačenje Ministarstva financija nije bilo u skladu s člankom 28., stavkom 2. (tada va žećeg) Pravilnika o doprinosima za obvezna osigu

www.zgombic.hr

POREZNA UPRAVA R A V N A T E L J

1 11. POREZNA UPRAVA KAKO JE ORGANIZIRANA POREZNA UPRAVA Porezna je uprava organizirana u sastavu ministarstva financija pod nazivom Ministarstvo financija, Porezna uprava.

www.ijf.hr

Etats parties States Parties

... à contacter / persons to contact Mrs Malvo Koletta tel.: +357 (2) 280 5928 fax: +357 (2) 251 8328 e-mail: [email protected] Miss Ioanna Anastasiadou tel.: +357 (2) 280 5932 fax: +357 (2) 251 8328 e-mail: [email protected] même autorité/ same authority CROATIE CROATIA Ministarstvo Financija ...

www.hcch.net

Other sites you could try:

Find videos related to Financija