Federalnog

Analiza i preporuka za Ministarstvo rada i socijalne politike ...

Dodatno, stvarni sistem pokazuje da, u smislu nadle nosti, postoji konfuzija između federalnog i kantonalnog nivoa. U stvari, u Tuzlanskom kantonu socijalna zaštita je podijeljena odgovornost između Federacije - koja postavlja glavni pravni okvir - Kantona - pravni okriv i finansiranje - i opština ...

www.esiweb.org

LRC KREDITNI BIRO I FEDERALNI ZAVOD PENZIONO INVALIDSKOG ...

Ugovor su potpisali generalni direktor LRC Kreditnog biroa Senada Havić i generalni direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Nadir Kovačević. Ovim ugovorom biće proširena saradnja između LRC Kreditnog biroa i Federalnog zavoda PIO/MIO, započeta potpisom ugovora 2003. godine Zavodi PIO/MIO imaju ...

www.lrcbh.com

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

daljem tekstu: kantonalni ministar), a osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: federalni ministar).".

www.kuiptk.ba

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Podaci publikovani u Biltenu rezultat su zajedničkog rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i Ekspoziture BHAS-a u Brčko Distriktu.

www.bhas.ba

POSLJEDNJE AŽURIRANJE-12/04/2011 (10.09) Organizacijsko ...

POSLJEDNJE AŽURIRANJE - 12/04/2011 (10.09) Organizacijsko ustrojstvo Federalnog ministarstva pravde Federalno ministarstvo pravde | Valtera Perića 15, BiH -71000 Sarajevo | ++387 (0)33 213 151 | [email protected] | www.fmp.gov.ba MINISTAR Zoran Mikulić KABINET Ivana Boban Šefica Kabineta ...

www.fmp.gov.ba

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOG ...

Bosna i Hercegovina,71 000 Sarajevo, M. Spahe7, telefon (+387 33) - 280 -020,lokal 3100, fax ( +387 33) 590-218, www.fmup.gov.ba P L A N R A D A FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2010.

www.fmup.gov.ba

dani zdravstva FBiH 20 - Oficijelni katalog - Dani zdravstva

www.for.com.ba Djelatanost: - poslovi provođenja funkcije Federalnog fonda solidarnosti - poslovi vezani za funkcionisanje sistema zdravstvenog

www.skenderija.ba

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i kompletne baze podataka dostavljene od strane Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Podružnice Brčko.

www.bhas.ba

Program rada za 2011

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalni zavod za zapoŠljavanje sarajevo bosnia and herzegovina federation of bosnia and herzegovina federal employment institute sarajevo program rada federalnog zavoda za zapoŠljavanje za 2011.

www.fzzz.ba

P R A V I L N I K O ORGANIZIRANJU I FUNKCIONIRANJU ...

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija i način funkcioniranja Federalnog, kantonalnih i općinskih operativnih centara civilne zaštite (u daljem tekstu: operativni centri CZ), određuje način povezivanja organa, slu bi i pravnih lica sa nadle nim operativnim centrima CZ, utvrđuju podaci koji ...

www.kucztk.com.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Federalnog