Federalnog

Izdavač: Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

1 S A D R A J Contents Odluku o davanju saglasnosti na statut Federalnog zavoda za zapošljavanje 3 Statut Federalnog zavoda za zapošljavanje 4 Rješenje o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 10 Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za ...

www.fzzz.ba

Usvojen Zakon o vodama USK-a

Kantona su načela odreñena odredbama člana 3. stav 2 Federalnog zakona. Član 4. Definicije Izrazi upotrebljeni u ovom Zakonu imaju isto značenje kao što imaju izrazi

www.unaconsulting.ba

I - OP Ć E ODREDBE

federalnog ministra financija-federalnog ministra finansija, federalnog ministra pravde i federalnog ministra rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine d o n o s i:

www.uip-zzh.com

Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Federalnog ...

Obrazac 1. Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2012. godinu BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

www.fmksa.com

Propisi Utorak, 26 Oktobar 2010 01:18 osiguranje Rješenje o ...

... državnih službenika i namještenika bivšeg FMO Rješenje o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Rješenje o imenovanju članova upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Rješenje o imenovanju upravnog odbora Federalnog ...

www.fzmiopio.ba

DR.SCI.SMAJIL DURMIŠEVIĆ

Naziv primarijus , od strane federalnog ministra zdravstva dodjeljen mu je 1999.godine. Ima naučni stepen magistra medicinskih nauka od 05.9.2001. godine.

www.karolina-rijecka.com

Popis isplaćenih mirovina iz Federalnog zavoda MIO od ...

Popis isplaćenih mirovina iz Federalnog zavoda MIO od listopada 2009. Kazalo A - pravo po osnovu odličja B - pravo po osnovu obavljanja zapovjedne du nosti, od ranga bojne i više C - general-brigadir Bez pojašnjenja - osobe aktivni pripadnici OS BiH i dr avni slu benici i namještenici MO ...

www.republikainfo.com

U R E D B U/1 O FEDERALNOM STO ERU CIVILNE ZAŠTITE

Članovi Federalnog sto era iz federalnih ministarstava i Federalne uprave su: 1) rukovodeći dr avni slu benik Federalnog ministarstva unutarnjih poslova; 2) rukovodeći dr avni slu benik u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije; 3) rukovodeći dr avni slu benik u Federalnom ...

www.fucz.gov.ba

Z A K O N O ORGANIAZCIJI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ...

Upravni odbor vrsi sljedece poslove: a) donosi Statut i druga opca akta Federalnog zavoda; b) donosi financijski plan, usvaja godisnji obracun i izvjesce o radu Federalnog zavoda; c) utvrdjuje stope doprinosa u okviru ovlasti iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, glede mirovinskog i ...

fmrsp.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA

istu količinu po kriterijima Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ostvare premiju za mlijeko za svoje kooperante, te da ispunjavaju i druge

www.zdk.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Federalnog