Fakultetu

Đorđe Krivokapić je zaposlen na Fakultetu Organizacionih ...

Đorđe Krivokapić je zaposlen na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu („FON“ http://www

www.fon.rs

ECDL-TESTIRANJE STUDENATA U FUNKCIJI INFORMATIČKOG ...

eng. rev. 29-2 (2009) 101-108 101 _____ udk 004:378.14:497.5 ecdl-testiranje studenata u funkciji informatiČkog obrazovanja na tehniČkom fakultetu u rijeci ecdl testing of students for the ...

hrcak.srce.hr

Doktorske disertacije Doctoral Dissertations - Doktorske ...

hitektonskom fakultetu Sveu èilišta u Zagrebu u akad. god. 2006./07. Summaries of doctoral dissertations defended at the Faculty of Architecture, University of Zagreb in

virtual.arhitekt.hr

SANJA IVIĆ

1 Sanja Ivić Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdiplomske studije filozofije završila je na Univerzitetu Erazmus u Holandiji.

www.ies.rs

PRAVILNIK O RADU

www.pmf.kg.ac.rs

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE - Building of the Constitutional ...

fakultetu u Bawa Luci, na kojem je i doktorirao 2000. godine. Radio je na Pravnom fakultetu u Pri{tini, u zva wu docenta za ustavno pravo. Ima ob

www.ustavni.sud.rs

Ime i prezime Srđan Stefanović

Ime i prezime Srđan Stefanović. e-mail adresa . kontakt telefon . [email protected] . 011/2650-655 : Obrazovanje 2000 - Diplomirao na fakultetu veterinarske

www.inmesbgd.com

OPĆI PODACI

... genetičko inženjerstvo" 2004*2006 Docent na Farmaceutskom fakuletu, Univerziteta u Sarajevu, iz predmeta «Biotehnologija» 2005* Vanredni profesor na Prirodno*matematičkom fakultetu za nastavno*naučnu oblast: "Genetičko inženjerstvo i biotehnologija" b/ FUNKCIJE NA FAKULTETU ...

www.pmf.unsa.ba

Životopis/ Curriculum vitae

Akad. god. 2004/05: Poslijediplomski doktorski znanstveni studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Jadranka Damjanov, komentor: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš).

mirjana-tomasevic.com

Vesnica MLINAREVIĆ, Dra en RASTOVSKI, Irella BOGUT

Stvaralačkom radu studenta pridonose izvannastavne aktivnosti na matičnom fakultetu i Sveučilištu, a prethodi mu metodički osmišljen stvaralački rad nastavnika.

bib.irb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Fakultetu