Faksimili

References

Peraturan Penggunaan Mesin Faksimili Di Pejabat-Pejabat Kerajaan . 1993. Surat Pekeliling Am Bil. 1. Prosedur Perlantikan Pakar Runding . 1995. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

www.sgcert.org

Bahagian Pengurusan Akademik Academic Management Section

Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Tele fon: +603-89215945/5337/5038/3894 Faksimili: +603-89250662 Laman Web: http: //www. ukm. my Mel-e: [email protected] my Ref : UKM 3.6.1/224/11 Jld.

www.ukm.my

SIARAN AKHBAR

Bank Negara Malaysia 30 September 2011 Diterbitkan oleh: Jabatan Komunikasi Strategik, Tingkat 14, Blok B, Bangunan Bank Negara Malaysia, Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: +60(3) 2698 8044 Faksimili: +60(3) 2693 6919 Web: www.bnm.gov.my

www.bnm.gov.my

DIREKTORA T JENDERAL PENGELOLAAN UT ANG DIREKTORAT PINJAMAN ...

KOTAK POS 1139 TELEPON (6221) 3449230 EXT. 5600, 3458289, 3865330, FAKSIMILI (6221) 3812859 SITUS www.dmo.or.id NEWS RELEASE Technical Assistance for Strengthening National Public Procurement Processes (Financed by

www.depkeu.go.id

BANK NEGARA MALAYSIA

Telefon 60(3) 2698-8044 Jalan Dato' Onn Faksimili 60(3) 2693-3826 50480 Kuala Lumpur Web www. bnm. gov. my Malaysia BANK NEGARA MALAYSIA CENTRAL BANK OF MALAYSIA Bilangan Kami: JPIT/PB/10/10/GPS1 15 December 2004 Ketua Pegawai Eksekutif, Bank-bank Islam Bank-bank SPI Pengendali-pengendali ...

iimm.bnm.gov.my

Communication Channels:- All enrollments/orders/customer ...

Panduan Umum Saluran Komunikasi:- Sebarang pertanyaan mengenai penyertaan/pesanan/khidmat pelanggan dan Pembangunan Perniagaan (Business Development) boleh disalurkan ke: Pusat Talian - 1800 823 823 Faksimili - 1800 826 826 E-mail - [email protected] ( Bagi borang ...

www.melaleuca.com.my

SIARAN AKHBAR

Against regional currencies, the ringgit strengthened against the Korean won Diterbitkan oleh: Jabatan Komunikasi Strategik, Tingkat 14, Blok B, Bangunan Bank Negara Malaysia, Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: +60(3) 2698 8044 Faksimili: +60(3) 2693 6919 Web: www.bnm.gov.my

www.bnm.gov.my

ANNUAL REPORT SINDORA BERHAD (A Member of the Johor ...

Facsimile/ Faksimili : 607-223 3175 Postal Address/Alamat Pos P. O. Box 103 80710 Johor Bahru Johor, Malaysia Board of Directors/Lembaga Pengarah

announcements.bursamalaysia.com

PERM OHO NANS TATUS'AUTHORIZEDECONOMICOPERA TOR' Application ...

No. : 1.4 No. tele fon ta lianterus: Direct telephone No. : 1.5 No. telefonbimbit: Hand phone No. : 1.6 No. faksimili: Fax No. : 1.7 Ala mate-mail: e-mailaddress. : 1.8 No. PendaftaranSyarikat: Company 'sregistrationNo. : 1.9 Modal Berbayar: Paid up capital: 1.10 Strukturekuiti: Equity structure: 2.

www.customs.gov.my

LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA BORANG PERMOHONAN ...

faksimili alamat e-mail 7 alamat pejabat cawangan no. telefon no faksimili 8 alamat rumah 9 bayaran rm 50,00 wang tunai/m.o/deraf/cek bank.....

www.ljt.org.my

Other sites you could try:

Find videos related to Faksimili