Evnadjela

GRADSKA KNJI*}NICA IVAN VIDALI

GRADSKA KNJI*}NICA IVAN VIDALI BIBLIOTELKA *}ILKOVI** UREDNI*`TVO r a s p i s u j e N A T J E ** A J ZA IZDAVANJE NAJBOLJEG KNJI*}EVNOG DJELA 1. Na natje*aj se mogu slati samo neobjavljena knji*~evnadjela (proza, drama ili pjesni*atvo), autora sa stalnim boravkom na podru*ju otoka Kor*ule i ...

www.gk-korcula.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Evnadjela