Esszimul

FOTOREALISZTIKUS

t ´ ezis: Kv ´ azi-Monte Carlom ´ odszerekalkalmaz ´ asaaz ´ arnyal ´ asi egyenletmegold ´ as ´ aban Elm ´eletimegfontol´asokkal´esszimul´aci´of el haszn´al´as´avaligazoltam, hogyav´eletlen mint ´akhelyettdeterminisztikusalacsonydiszkrepanci´aj´usorozatokatalkalmaz´okv´ azi-Monte Carlointegr´al ...

www.fsz.bme.hu

VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS ÉS MATEMATIKAI STATISZTIKA

Olyanm¶odszerekkidolgoz¶asa, amelyeklehet}ov¶e tesziktapasztalatiadatok inform¶aci¶oinakfeldolgoz¶as¶at, k¶‡s¶erletektervez¶es¶et, sz¶amuk optimaliz¶al¶as¶at¶esszimul¶aci¶oj¶at.

www.uni-miskolc.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Esszimul