Erfrecht Curacao

Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Microsoft Word - A.J.M. Nuytinck, Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curacao en Sint Maarten.doc

repub.eur.nl

18 juni 2007, 2e versie

ONTWERP- MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 4 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 4 - Erfrecht Algemeen 1. Inleiding . Boek 4 BW, regelend de overgang van het vermogen na het overlijden van de rechthebbende, vormt samen met Boek 3 BW het algemeen deel van het vermogensrecht en volgt daarom ...

www.juspolsuriname.org

concept interne notitie 22 november 2010

Zo waren het nieuwe Wetboek van Strafrecht en boek 4 (erfrecht), een ... Zie hierover J. de Boer, 'Het personen-, familie- en erfrecht na de overzeese staatkundige transitie', te verschijnen in WPNR . 5 A.B. 2010, no. 87 (Eilandsverordening vaststelling diverse landsverordeningen land Curaçao). 2

www.una.an

PERSBERICHT

Daarbij dient bedacht te worden dat het Nederlandse erfrecht en dat van Curaçao niet meer hetzelfde zijn. Door hun contacten met het Nederlandse notariaat en hun bekendheid met de Nederlandse wetgeving ter zake, kunnen de beide aan het kantoor verbonden juristen deze mensen adequaat adviseren over ...

notaroos.com

Inkomstenbelasting

het erfrecht. Roerend kapitaal. Art. 5. 1. Als opbrengst van roerend kapitaal worden beschouwd de vruchten van kapitaal, dat niet in onroerende zaken of de rechten waaraan deze zijn on

dollybay.com

College 'Uitkoop, Uittreding, Gedwongen Overdracht en Enquête'

Evenzeer kan worden gedacht aan gevallen als faillissement van of surséance van betaling van een aandeelhouder, of overgang van aandelen krachtens erfrecht bij overlijden.

www.curacao-law.com

WETGEVING NEDERLANDSE ANTILLEN Overzicht tot stand gekomen ...

Belangen die ontstaan uit erfrecht, giften en dergelijke worden aan de onder I vermelde regeling onderworpen. ... Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van

jurdoc-na.an

College 'Inleiding rechtspersonen en personenvennootschappen ...

Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld het huwelijksvermogens-en erfrecht. ... De Kamer van Koophandel Curaçao heeft als beleid dat (openbare) maatschappen, die daarom vragen, worden ingeschreven.

www.curacao-law.com

2011-2012 STUDIEGIDS

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 4 7.4.5 Erfrecht ... Studenten van elders die een minor willen volgen aan de University of Curaçao kunnen in samenspraak met de decaan een programma op maat samenstellen ...

www.una.an

Examenprogramma Geschiedenis Havo/Vwo

Ministerie van Onderwijs en Cultuur Nederlandse Antillen Directie Onderwijs, Sport en Cultuur Schouwburgweg 24-26 Curaçao Verantwoording Netherlands ... omvang en samenstelling van primaire samenlevingsverbanden verklaren vanuit-voedselvoorzieningen, sociaal-economische omstandigheden en erfrecht;- ...

www.bpo.an

Other sites you could try:

Find videos related to Erfrecht Curacao