Energijom

- Upravljanjeenergijomkao

All rights reserved. 2 Kako do energetskog certifikata - Upravljanje energijom kao mrežna usluga Dimitar (Mitko) Vasilev Consulting Systems Engineer [[email protected]]

www.cisco.com

03. veljače 2009. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu ...

... Small scale cogeneration Željko Bogdan, RELEEL cogeneration expert, FSB, Croatia 13:00 - 13:20 Razvoj i postupak za dobivanje suglastnosti za kogeneracijska postrojenja na biomasu u Hrvatskoj Biomass CHP plant development and approval in Croatia Karl Huber, RES Energija 13:20 - 13:40 Upravljanje energijom u ...

releel.mingorp.hr

TRENING CENTAR ZA TRGOVANJE ENERGIJOM TRAINING CENTRE FOR ...

40 Krajcar, S., Skok, M., Androπec, I., Blagajac, S., Solem, G., Livik, K., Morland, B., Trening centar za ..., Energija, god. 56(2007), br. 1., str. 40 ∑ 63 Krajcar, S., Skok, M., Androπec, I., Blagajac, S., Solem, G., Livik, K., Morland, B., Training Centre for …, Energija, vol. 56(2007 ...

www.tcet.info

PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE

Proces liberalizacije koji je zahvatio energetske sektore ze-malja Europske unije potaknuo je temeljite promjene u or-ganizaciji i funkcioniranju hrvatskog energetskog sektora. opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom electricty, gas, steam and hot Water supply 2000.2001.2002.2003 ...

www2.hgk.hr

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

Naime, sa jedne strane, zbog visokih investicija, odsustva koriš*enja gasa za grejanje u doma*instvima i relativno lošeg ivotnog standarda kupci naj*eš*e nisu u stanju da pre*u na drugi sistem snabdevanja toplotnom energijom, ma koliko bili nezadovoljni kvalitetom usluge i cenom.

simterm.masfak.ni.ac.rs

STRUČNI PRATEĆI SADRŽAJI SAJMA

Program Konferencije ENERGETSKA EFIKASNOST obuhvata tri sesije: Gospodarenje energijom u opštinama i kantonima , Energetska efikasnost-ekonomija bududnosti i Institucionalna infrastruktura podrške aktivnostima energetske efikasnosti.

tuzlanskisajam.ba

GODINA / YEAR III SARAJEVO, 25.02.2011. BROJ / NUMBER 1

Obuhvat po djelatnostima Indeks obima industrijske proizvodnje (IPI) obuhvata djelatnosti koje su razvrstane u sljedeća područja klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine, KD BiH: C - Vađenje ruda i kamena D - Prerađivačka industrija E - Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i ...

www.bhas.ba

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

Article 11 Društvo posluje pod nazivom: "Elektroprivreda Crne Gore, akcionarsko društvo za proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje električnom energijom" The Company operates under the name of: "Elektroprivreda Crne Gore, akcionarsko društvo za proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje električnom ...

www.epcg.co.me

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 20 10 ...

Posmatrano prema djelatnostima najveći porast bilježe: Prerađivačka industrija (6,52%), Ostale djelatnosti (6,83%), Proizvodnja i snadbjevanje energijom (3,52%), Trgovina (3,17%), Saobraćaj (2,99%) Najveći doprinos rastu BDP, od 2,01%, imale su Trgovina (13,36%), Prerađivačka industrija (11,00% ...

www.bhas.ba

I PROIZVOD CRNE GORE ZA 2009. GODINU - GROSS DOMESTIC PRODUCT ...

Proizvodnja i snabdijevanje el. energijom, gasom i vodom Electricity, gas and water supply: 129 104 . 169 538 . 131.3 Đ: F Građ: evinarstvo Construction

www.monstat.org

Other sites you could try:

Find videos related to Energijom