Elaun Dg44

KERAJAAN MALAYSIA

... PPPS Gred DG44 akan ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan ... PPPLD dan PPPS yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi akan layak menerima elaun dan kemudahan yang diperuntukan mengikut pekeliling perkhidmatan/ surat pekeliling ...

www.jppkk.gov.my Find related...

Elaun Pakaian Panas

Title: Elaun Pakaian Panas Created Date: 4/10/2007 4:05:51 PM

www.jpa.gov.my Find related...

JADUAL GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH

jadual gaji bagi perkhidmatan pendidikan berijazah i. gred gaji ssm: dg41/ dg44 ii. kod gaji komputer ssm: dg41000/ dg44000 iii. tarikh kuatku asa : 1.7.2007/ 1.7.2007 jadual gaji : dg41 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 p1 1695.85 1786.30 1876.75 1967.20 2057.65 2148.10 2238.55 ...

skrampayankk.ucoz.com Find related...

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2008

DENGAN ELAUN PEMANGKUAN . TUJUAN . 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menjelaskan kaedah pelarasan gaji gred kenaikan pangkat dengan Elaun Pemangkuan supaya pelaksanaannya lebih

www.jpa.gov.my Find related...

KECEMERLANGAN SEKOLAH

Mereka yang ditempatkan di IPGM akan diberikan peningkatan sekurang-kurangnya DG44. ... FAIL RUJUKAN DAN TARIKH PERMOHONAN DIKEMUKAKAN DITOLAK - Cadangan pemberian elaun keraian Guru Besar berasaskan tuntutan bulanan kepada imbuhan tetap bulanan - Kenaikan kadar elaun Pengetua/ Guru Besar DALAM ...

kgmmb.net Find related...

JADUAL BILANGAN DG-41

gred gaji ssm: dg44 ll. kod gaji komputer ssm: dg44000 iil. tarikh kuat kuasa: 1.7.2007 jadual gaji sekarang: ...

registry.usm.my Find related...

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

... permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Gaji dan Elaun, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diwujudkan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP). 3. ... Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dinaikkan pangkat ke Gred DG44 Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DG41: ...

smkserian.com Find related...

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG44 10. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG44 secara time-based apabila telah:-(a) ...

bsm.upsi.edu.my Find related...

dinyatakan di perenggan 4.1.1 atau 4.1.2 daD tertakluk kepada ...

PENDAHULUAN Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun, kemudahan daD bayaran bagi seseorang pegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri, mengikut mana yang berkenaan.

www.treasury.gov.my Find related...

Document1

pekeliling perbendaharaan bil. 3 tahun 1992 kadar dan syarat tuntutan elaun dan bayaran kepada pegawai-pegawai perkhidmatan polis di raja malaysia

www.treasury.gov.my Find related...

Other sites you could try:

Find videos related to Elaun Dg44