Efinicije

DEFINICIJE IN POJASNILA DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

217 Slovenske ob~ine v {tevilkah 2009 / Slovene Municipalities in Figures 2009 Vira: SURS in GURS Sources: SORS and SMA Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, 31. december 2007 Population by age groups and sex, 31 December 2007 © SURS D EFINICIJE IN POJASNILA D EFINITIONS AND E ...

www.stat.si

PRIRUČNIKZAPRAĆENJEI KONTROLU

strana| 5 D EFINICIJE Izrazi korišteni u Priručniku imaju sljedeće značenje:  Izvršni postupak podrazumijeva nastavak svih proceduralnih (izvršenje odluka), organizacionih, menad erskihi finansijskih aktivnosti koje za cilj imaju sprovođenje sudskihili ne-sudskih izvršnih isprava.  ...

www.berp.info

KOLEKTIVNI UGOVOR

... 3.3 r adni odnos ..... 8 3.4 z aposleni -d efinicije ..... 8 3.5 s ...

www.kss.org.rs

SEMINARSKI RAD

d efinicije katastarskog sustava ..... 15 4.3. v rste katastarskih sustava ..... 17 5.

www.upi.geof.unizg.hr

CARINSKI ZAKON

D EFINICIJE Član 5. Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja: 1) lice je fizičko lice ili pravno lice, udru enje lica i preduzetnik kome je u skladu s propisima priznata sposobnost preduzimanja pravnih radnji; 2) lice s prebivalištem ili sedištem u Republici Srbiji je:-dr ...

www.advokatsimic.rs

Obrasci bijega

... 13.3 u zorci za usporedbu : s arajevo 1998..... 40 13.4 d efinicije " nekadaŠnje izbjeglice ", itd ...

psih.org

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

5 D EFINICIJE Članak 2. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljededa značenja: 1. Kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje opdeprihvadenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju ...

mudrac.ffzg.hr

Projektovanje relacionih baza podataka NORMALNE FORME I ...

D Definicije ključa i nadključa efinicije ključa i nadključa  Definicije ključa i nadključa relacije na osnovu Definicije ključa i nadključa relacije na osnovu definicije funkcionalne zavisnosti definicije funkcionalne zavisnosti  Atribut X moguće složeni je nadključ neke ...

www.tims.edu.rs

ZBS - Podatkovni standard ZBSxml 2.2

D EFINICIJE GLOBALNIH PODATKOVNIH TIPOV ..... 80 5.6.1. Podatkovni tip BankaType .....80 5.6.2.

www.zbs-giz.si

KORUPCIJA V ZDRAVSTVU

kazalo 1 uvod..... 1 2 korupcija..... 2 2.1 d efinicije korupcije ...

www.cek.ef.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Efinicije