Dzimusi

Nr. 5 - Partija “Visu Latvijai!” 4. saraksts - par ...

Anta Rudzîte, dzimusi 1931.gadâ. Pedagoìijas zinâtòu doktore. Bijusî Bauskas 1.vidusskolas direk tore. Grâmatu “Latvieðu tautas dzîves

www.visulatvijai.lv

S V. J ĀŅ A E V.-L UT . L ATVIEŠU D RAUDZES T ORONTO Vēstis

Dzimusi 1921. g. 18. maijā; mirusi 2006. g. 21. janvārī. Izvadīta 25. janvārī. Mirdza Gulēna, dzim. Jurjāna. Dzimusi 1911. gada 11. februārī; mirusi 2006.

www.baznica.ca

Silva Golde Dzimusi 1955. gada 4. augustā. 2009. gada 6 ...

Silva Golde Dzimusi 1955. gada 4. augustā. 2009. gada 6. jūnijā par Domes deputāti ievēlēta atkārtoti no Tautas partijas saraksta. Domes priekösēdētāja vietniece.

www.liepaja.lv

(Microsoft Word - 2012.g.jubil\342ri-novadnieki.doc)

Miris 1982. gad* Augusts 7. aug. Pirms 70 gadiem (1942) dzimusi Liep*jas te*tra ilggad*j* aktrise Aina Karele 8. aug. Pirms 70 gadiem (1942) dzimis Liep*jas dzejnieks * dolfs Gaujietis 13. aug. Pirms 55 gadiem (1957) dzimusi Liep*jas Centr*l*s zin*tnisk*s bibliot*kas Las*t*ju apkalpoöanas departamenta ...

www.liepajasczb.lv

Sievietes zinātnē vēstures gaitā

Dzimusi Polijā un, iespējams, ir viena no visu laiku slavenākajām zinātniecēm, īpaši izcilus panākumus gūstot fizikā un ķīmijā. Viņas tēvs bija fizikas un matemātikas profesors, bet māte - skolotāja, pianiste un dziedātāja.

equal.lsif.lv

Lieldienu izstāde ZIEDI

Daina Zilauce dzimusi Rīgā, 4. jūlijā. Skaistas bērnības atmiņas saistās ar Jūgendstila māju un dzīvokli Rīgā, Gertrūdes ielā, Teikas apkārtni, saulainām vasarām,

www.daugavasmuzejs.lv

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

Īsziņas  decembris/janvāris 2011/2012 MĪLESTĪBĀ PIEMINAM Dieva mierā aizgājuši Hilda Prince Uršteina, dz. Kokamägi dzimusi 1914.

nometnes.net

Iveta Krūmiņa

Iveta Krūmiņa Dzimusi 1958.gada 3.maijā Rīgā, bet visu bērnību un skolas gadus pavadījusi Jaungulbenē Liedskalniņu dzimtas mājās.

www.gulbenesbiblioteka.lv

(Microsoft Word - 2011.g.jubil\342ri-novadnieki.doc)

Janv * ris 19. janv. Pirms 75 gadiem (1936) dzimis J * nis Birzkops , pasniedz*js, habilit*tais psiholo*ijas zin*t*u doktors. 28. janv. Pirms 70 gadiem (1941) dzimusi Ligita Tilti * a, ilggad*j* Liep*jas M*zikas koledûas pasniedz*ja, pianiste.

www.liepajasczb.lv

), 15.3.2006. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vē - KOMISIJA

Gadījumā, ja perona ir dzimusi Spānijā, norādīt tikai provinci. (10) Tās valsts apzīmējums, kurā apdrošinātā persona dzimusi, jālieto atbilstīgi 1. piezīmei.

eur-lex.europa.eu

Other sites you could try:

Find videos related to Dzimusi