Dziedzictwa

Polish American Heritage Month Miesiąc Dziedzictwa Polskiego ...

Polish American Heritage Month Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Ameryce Calendar of Events Kalendarz imprez October 1-31, 2009 Październik 1-31, 2009

polorg.pacwny.org

MISC/2003/CLT/CH/14 (REV. only in Ara and Chi)

convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage misc/2003/clt/ch/14 (rev. only in ara and chi)

unesdoc.unesco.org

Convention on the Protection of the Underwater Cultural ...

CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE UNDERWATER CULTURAL HERITAGE The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 15 October to 3 November 2001, at its 31st session, Acknowledging the importance of underwater cultural heritage ...

unesdoc.unesco.org

List of biosphere reserves which are wholly or partially ...

List of biosphere reserves which are wholly or partially world heritage sites ( Last updated: 24 August 2009 ) Biosphere Reserves are areas of terrestrial and coastal ecosystems which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme.

www.unesco.org

Jewish Heritage Trail in Bialystok

The University of Bialystok Foundation UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS Jewish Heritage Trail in Bialystok Historical Guide Text and translation: Katarzyna Niziołek Radosław Poczykowski Introduction and historical consultation: Adam Cz.

szlak.uwb.edu.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór ...

Ministry of Culture and National Heritage of Poland, the Operator for the Cultural Exchange Fund under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism, announces call for proposals for Cultural Exchange Fund within EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism for ...

www.eeagrants.org

Implementation of public assignment: creating of spatial ...

On 1st of January 2011 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków was transformed into Narodowy Instytut Dziedzictwa (polish acronym – NID, National

prezydencja.gdos.gov.pl

Possibilities of revitalization of the "Julia"colliery area ...

Drugimna Wyspach Brytyjskichobiektemwpisanym na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w2000r. jest Pañstwowe Muzeum Górnictwa Wêglowego Walii„Big Pit", le¿¹cenatereniegórniczego zag³êbia Blaenavon (Barber 2002).

www.paek.ukw.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU „Dumni z dziedzictwa"

REGULAMIN KONKURSU „Dumni z dziedzictwa" Enea S.A. zwana dalej Organizatorem zaprasza wszystkie gimnazja do wzięcia udziału w konkursie plastycznym programu Dumni z dziedzictwa pod patronatem Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Tadeusza Zielniewicza oraz prezesa zarządu ENEA ...

www.dumnizdziedzictwa.pl

PROCEEDINGS

Polish Heritage Month The following resolution was read by Ms. Magdalena Phillips: POSTANOWIENIE MIESIAC DZIEDZICTWA POLSKIEGO Poniewaź, ...

web.grcc.cc.mi.us

Other sites you could try:

Find videos related to Dziedzictwa