Drugih

Referenca/Reference: KOMAC, Marko . Napoved tveganja pred ...

Referenca/Reference: KOMAC, Marko. Napoved tveganja pred plazovi z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov : doktorska disertacija = Landslide hazard prediction with analysis of satellite

marko-komac.com

DIREKTIVA 89/106EEC I HARMONIZOVANI STANDARDI U OBLASTI ...

Osnovni princip novog pristupa je ograničenje harmonizacije zakonodavstva samo na bitne zahteve za koje postoji javni interes, na način koji ne ugro ava bezbednost lica, domaćih ivotinja i imovine, uz ispunjenje i drugih neophodnih zahteva od opšteg interesa.

divk.inovacionicentar.rs

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI ...

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA Član 1. U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH", br. 39/03 i 22/06), u članu 1., na ...

www.kucztk.com.ba

Javno komunalno preduze}e za objediwenu naplatu komunalnih ...

bane gasa igrarije.pdf. Javno komunalno preduze}e za objediwenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Ni{Nade Tomi} 7 18000 Ni{tel. 018/511-830, faks. 018/521-565 Mati~ni broj: 2011 6803; PIB: 104244673 Teku}i ra~uni: Agro banka: 245-53562-77; Aik banka: 105-20941-62; RBV: 335 ...

www.jkponnis.rs

Potvrda o prijemu:

Microsoft Word - ppod_1.doc. Isplatilac _____ ***** Sedište isplatioca _____ ***** (adresa i opština isplatioca) ***** ***** PIB _____ ***** ***** Mati*ni broj ...

knjigovodstvenaagencija.com

Ako govorimo o zločinima drugih, najprije moramo govoriti o ...

IDENTITET EU 2 €; BIH 4 KM; SRB 150 DIN Godina 15 • Broj 145 • April 2010. • Cijena 15 KN ljudska prava politika društvo ekonomija kultura sport PRAVO & PRAVDA: Slom besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj ...str. 13 SLUČAJ JOSIPOVIĆ: Ima ...

www.identitet.info

Na osnovu člana 134. Zakona o tržištu hartija od vrednosti ...

Na osnovu člana 134. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) Na osnovu clana 48.

www.i2rbroker.com

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U ...

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA UVOD I. Jedno od temeljnih obilje ja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana ...

www.mmh.hr

razvijanje odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju i ...

odgovarajućim sadržajima iz drugih predmetnih područja – gramatike, pravopisa i jezičke kulture i sl.). Nastavniku je data mogućnost i dopunskog izbora dela u skladu sa nastavnim

www.osmrcajevci.edu.rs

ZAKON O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Ovim zakonom uređuje se: proizvodnja i promet sirovina za rakiju i druga alkoholna pića; proizvodnja i promet rakije i drugih alkoholnih pića; oznake rakije i drugih alkoholnih pića; kontrola kvaliteta rakije i drugih alkoholnih pića; deklarisanje, kao i druga pitanja od značaja za rakiju i ...

www.ats.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Drugih