Donijela

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ...

Na osnovu člana 82 stav 1 tač. 2 i 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na petoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 26. maja 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O DOSTAVLJANJU U INOSTRANSTVU ...

www.sllistcg.me

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

marta 2007. godine, donijela je ODLUKU O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE ("Sl. list RCG", br. 21/07 od 13.04.2007) I OSNIVANJE

www.isme.me

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 1998. godine donijela UREDBU O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA ENERGETSKE POVELJE 0 ENERGETSKOJ ...

www.eihp.hr

Z A K O N

Na osnovu *lana 82 stav 1 ta*. 2 i 17 i *lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj *ednici prvoj redovnog (prolje*njeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. juna 2011. godine, donijela je Z A K O N O POTVR * IVANJU PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA ...

www.skupstina.me

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02) i ...

2006. donijela je slijedeći: STATUT GOLF I LADANJSKOG KLUBA ZAGREB 1995 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja GOLF I

www.glkzagreb95.hr

MYASTHENIA GRAVIS AND PREGNANCY - CASE REPORT MIASTENIJA ...

Bo-lesnica je na svijet donijela zdravog dječaka . Ključne riječi: Miastenija gravis, trudnoća 1 Clinic for Neurology, Clinical Center of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 2 Clinic for Neurology, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia 3 Clinic for Physical Medicine and Rehabilitation ...

www.aktuelnosti.org

AHDNAMA FATIH SULTAN MEHMEDA najstariji dokumenat o ljudskim ...

17 List BiH Saveza ena u Švedskoj ENA 12-13 Kultura - Historija AHDNAMA FATIH SULTAN MEHMEDA Tokom odr avanja manifestacije "Dani kulture Bosne i Hercegovine" 30. marta u Skövdeu, imali smo čast da upoznamo Tifu Krkić, nastavnicu bosanskog jezika u Göteborgu, koja je tom prilikom donijela ...

www.bihsavezzena.com

Brachia

Masline koja je u škrtoj bračkoj zemlji našla plodno tlo i generacijama otočana donijela život. A nama danas donosi radost užitka u izvornom bračkom proizvodu.

www.uje.hr

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Međutim, kako stoji u posljednjem članku navedenoga zakona, on se ne odnosi na ribolovnu djelatnost. 1 Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora donijela je Treća konferencija Ujedinjenih naroda, i ona je otvorena za potpisivanje, zajedno sa Završnim aktom Konferencije, u Montego Bayu, Jamajka, 10. ...

hrcak.srce.hr

EUROPEAN CONVENTION ON NATIONALITY

godine, donijela je Z A K O N O POTVR IVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O DRŽAVLJANSTVU lan 1 Potvruje se Evropska konvencija o državljanstvu, sainjena u Strazburu 6. novembra

www.skupstina.me

Other sites you could try:

Find videos related to Donijela