Donesena

AccurAte Airflow regulA tion SAMO VENKO, ERIK PAVLOVIČ i ...

Početkom prošle godine donesena je odluka o radu na novoj generaciji pravougaonih VAV uređaja, gde je glavni zahtev smanjenje dužine u odnosu na postojeći, ista dužina za sve veličine, kao i veća tačnost regulacije protoka kao što je i zakonom predviđeno.

www.kgh.kvartetv.com

Dana: Donesena: 19. 02. 2010. godine

SUD BOSNE I HERCEGOVINE СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Kraljice Jelene br. 88, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: 033 707 100, Faks: 033 707 225 Краљице Јелене бр. 88, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, Тел: 033 707 100, Факс ...

www.sudbih.gov.ba

sa sjednice Upravnog odbora Društva

Statuta „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, na I sjednici Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, odr anoj dana 14.04.2011. godine donesena je ODLU KA osazivanju skupštine akcionara? lan 1.

www.ids-studio.com

TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.79. od 11.srpnja 2011.g. Dano je ukupno 540.257 glasova, temeljem 540.257 dionica - jedna dionica jedan glas, što predstavlja 86,249 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 86,277 % ...

www.tankerska.hr

GRAD RIJEKA

... površinama ("Slu bene novine" Primorsko-goranske upanije broj 20/98, 23/00, 21/02 i 7/04) na sjednici Poglavarstva Grada Rijeke odr anoj 15. siječnja 2002. godine, a njegove izmjene i dopune sukcesivno su utvrđivane Zaključcima Poglavarstva kako slijedi: − Dopuna Plana (elaborat), donesena ...

www.rijeka.hr

Uvod u lingvistiku

Dodatni elementi Kako objasniti: Odluka je donesena . Struktura generirana iz PSG bila bi ista kao i za rečenicu: Ivan je spavao . Koncept derivacije u sintaksi!

www.cavar.me

DIGITALIZACIJA U SRBIJI PO Č INJE OD VOJVODINE ...

bude donesena. U najkraćem OEBS za Srbiju je angažovao pre više od godinu dana tri međunarodna eksperta da analiziraju situaciju u medijskom sektoru i

med-dij.com

Republika Hrvatska - Mali vodič = Republic of Croatia - Mini ...

Donesena odluka o raskidu svih državno- pravnih sveza s republikama koje su tvorile SFRJ, proglašena samostalnost. 22. svibnja 1992. • Republika Hrvatska primljena kao 178.

hidran.hidra.hr

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

ostvaren u trenutku kada je donesena odluka o odricanju pa je isplatitelj obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predu jam poreza na dohodak.

www.grantthornton.hr

Saopštenje: Predaja finansijskih izvještaja

Na osnovu obavljenih konsultacija, donesena je odluka da se odgodi primjena novih obrazaca finansijskih iskaza i Kontnog okvira, koji će se primjenjivati tek za podatke koji se budu dostavljali za 2011. godinu.

financegroup.me

Other sites you could try:

Find videos related to Donesena