Dokazane

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Eskulap Eskulap 2008;3(1-2):37-42 Studentski radovi Studentski radovi Adresa autora: Pitagorina 7, 21000 Novi Sad; E-mail: [email protected] yu UDK 616.12-008.318 ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA BEZ DOKAZANE KORONARNE BOLESTI THE IMPORTANCE OF PREMATURE VENTRICULAR ...

www.medical.uns.ac.rs

Zašto odabrati - MICHELIN MICHELIN : PERFORMANSE DOKAZANE ...

zašto odabrati zašto odabrati michelin ? michelin ? michelin michelin : performanse dokazane : performanse dokazane nezavisnim testovima, revolucionarnim nezavisnim testovima, revolucionarnim inovacijama i jedinstvenim rezultatima inovacijama i jedinstvenim rezultatima na takmi na takmi č ...

www.ryumotors.rs

Naučno dokazane činjenice nam pokazuju da dobre ...

PROBIOLOG LOGICAN IZBOR DOBRIH PROBIOTSKIH BAKTERIJA Porodicni probiotik "Dugotrajna primena dobrih probiotskih bakterija u sa čnošću,kao i svaka hrana koja spečava fermantaciju žuje život i jača snagu organizma."

www.newmed.rs

u `ena s preinvazivnim lezijama vrata maternice Lovorka ...

cije U. urealyticum i HPV-om su dokazane u preko 43 % bolesnica s dijagnosticiranim patolo{kim PAPAnalazom. Tako|er je u bolesnica s lezijama visokog stupnja, HPV

hrcak.srce.hr

Terapijski profil amlodipin

Njegova uËinkovitost i sigurnost su dokazane u klin iËkim ispitivanjima koja su obuhvatila gotovo 6.000 paci-jenata 2-6. UËinkovitost i sigurnost Krkinog amlodipina odgovara-ju originalnom lijeku πto je dokazano u izravnom kompa-rativnom kliniËkom ispitivanju 2.

www.kardio.hr

Spirolite cilindri za vazduh Spiromatic 90U izolacioni aparat ...

na temelju dokazane i pouzdane maske za lice, ventila za disanje i regulatora Spiromatic i obezbeđuje Interspirove performanse po konkurentnoj ceni.

www.vatrosprem.rs

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Nejasne kliniËke karakteristike i potpuno empirijski te-rapijski pristup, bez dokazane uËinkovitosti primjene li-jekova koje koristimo za lijeËenje sistoliËke disfunkcije, podupiru nisku razinu percepcije znaËenja dijastoliËke disfunkcije.

www.kardio.hr

Efekti Glucosamine Sulfate® i Flex-a-min Complexa® na ...

Zaštitni efekat preparata na smanjenje razlaganja hrskavice nije pokazan u studijama in vivo, međutim u studijama in vitro dokazane su metaboličke promene u tkivu hrskavice (Burke 1997).

www.smas.org

Anemija zloćudne bolesti - smjernice liječenja Anemia in ...

eljezo se primjenjuje samo u slučaju dokazane sideropenične anemije, a nikako bez jasne indika-cije. Istodobno se provodi sveobuhvatna obrada kojom se utvrđuje razlog gubitka eljeza i poduzi-maju postupci i zahvati u svrhu sprječavanja dalj-njeg pogoršanja anemije.

hrcak.srce.hr

Seme hibrida kukuruza Dekalb

To je posledica dokazane pouzdanosti u dramatično različitim klimatskim uslovima koji nas pogađaju prethodnih godina. Visoka otpornost na sušne uslove daje ranim hibridima prinose koji se očekuju od kasnijih grupa zrenja, a pošto se odlikuju brzim i lakim otpuštanjem vlage, zbog čega su ...

www.granexport.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Dokazane