Dobljenimi

Determination of ash content in Slovenian wines by empirical ...

Standardne deviacije in koeficienti variacije za literaturne enačbe so bile zelo različne in visoke (SD = 0,57-0,72; CV = 24,16-29,25 %) v primerjavi z našimi enačbami (SD = 0,32-0,56; CV = 14,73-25,74 %), dobljenimi z metodo večkratne regresijske analize, tako za posamezne skupine belih in ...

aas.bf.uni-lj.si

Influence of movements in tectonic fault on stress-strain ...

Analitične rešitve so bile primerjane z rešitvami, dobljenimi po metodi končnih elementov. Key words: tectonic fault, tunnel, tunnel deformation, rock stiffness Ključne besede: prelomna cona, predor, deformacija predora, togost kamnine I ntroduct Ion The construction of pipeline's tunnel of pumping ...

www.rmz-mg.com

OVITVE PODJETJA – ŠTUDIJA PRIMERA

Znotraj ustanovitvenega poslovnega načrta je predstavljena delovna metodologija z vzorcem, merskim instrumentom in dobljenimi rezultati raziskave, ki je hkrati prvo podpoglavje, od skupnih osmih, v tem delu.

www.ediplome.fm-kp.si

HIDROPONSKO GOJENJE SOLATNIC NA RAZLIČNIH GOJITVENIH PLOŠČAH

Med pridelki dobljenimi na ostalih dveh tipih plošč pa ni bilo statistično značilnih razlik. Tako je bila pri sorti 'Marija' največja povprečna masa 266,9 g dobljena na ploščah s 160 celicami, najmanjša pa na ploščah z režami, 71,5 g.

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si

dn bizjak vesna

rezultate skušali primerjati z rezultati, dobljenimi s klasično metodo za določanje celične viabilnosti, ki vključuje uporabo svetlobnega mikroskopa in barvila tripan

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si

Prospekt Klimatizacija Šmelcer

dobljenimi z vožnjami po Sloveniji, državah Evropske unije in izven le-te. a) Prevozi blaga s kombiji in kamionom Za prevoze uporablja mo kombije, nosilnosti od

www.klimatizacija-smelcer.si

MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME KOT PODLAGA ZA IZBOLJäANJE ...

... 6.6.2 Pregled rezultatov merjenja klime v letu 2004 po posameznih dimenzijah ter za kategorijo zadovoljstvo pri delu..... 73 6.7 Primerjava med rezultati merjenja klime v letu 2003 in rezultati, dobljenimi ob ...

www.cek.ef.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

... in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek iz oddajanja premo enja v najem in iz prenosa premo enjske pravice ter za dohodek iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine po tem zakonu. 4 NEPOSREDNA PRIMERJAVA MED DOBLJENIMI ...

www.cek.ef.uni-lj.si

MATEMATICNA DELAVNICA

u;nega na;rta in jih po potrebi prilagodi ter dopolni skladno s svojimi izku[njami in znanji, pri-dobljenimi na ustreznih izobra/evanjih. Snovalci predmeta /elimo, da predmeta matemati;na delavnica ne bi razumeli predvsem kot nekaj zabavnega, razvedrilnega, ali tekmovalnega, temve; kot mo/nost, da ...

www.mss.gov.si

REGULACIJA TEMPERATURE PROSTORA

Pretvornika je bilo potrebno najprej ustrezno umeriti, nato pa z dobljenimi karakteristikami obnašanja glede na vhodno temperaturo in izhodne napetosti izračunati premico, ki se je uporabila v programu krmilnika. 4.1 Načrt pretvornika Slika 1: Shema merilnega pretvornika.

www.knjiznica-celje.si

Other sites you could try:

Find videos related to Dobljenimi