Djelatnostima

Pregled zakonodaje iz področja cest

... Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl.gl. RS 11/95) Zakon o građevinskom zemljištu (Sl.gl. RS 41/03-11 i 86/03-1) Pravilnik o sadr ini i načinu vođenja građevinskog dnevnika i knjige inspekcije ...

www.jpdcfbh.ba

Z A K O N O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici odr anoj 28. jula 2004. godine, usvaja Z A K O N O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se načela, način obavljanja ...

www.skupstinabd.ba

02 impresum

Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji objekata i namjeni te po djelatnostima NKD-a 2007. u 2009. Realised gross fixed capital formation in new fixed assets, ...

www.dzs.hr

Bosna i Hercegovina

Employed according to age by cantons and sex 1.4 Zaposlenost i plaa po djelatnostima ..... ... 16

www.fzs.ba

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (Objavljen u "Sl. listu RCG ...

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 12/95) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti i uređuju načela, opšti uslovi i način njihovog obavljanja.

www.mse.gov.me

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 20 10 ...

Obračunata je po djelatnostima u baznim cijenama jer su sve subvencije posmatrane kao subvencije na proizvode. Međufazna potrošnja predstavlja vrijednost dobara i usluga, upotrebljenih kao inputi u procesu proizvodnje u obračunskom periodu sa ciljem da se proizvedu druga dobra i usluge.

www.bhas.ba

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Tabela 7.1 BiH - Račun proizvodnje po djelatnostima u 2008. godini, tekuće cijene 42 Table 7.1 B&H - Production account by activities in 2008, ...

www.bhas.ba

Bosna i Hercegovina

30 Employed according to age, activities and sex 1.7 Zaposleni prema vrsti radnog odnosa po djelatnostima…….....……..……... 40 Employed according to work status by activities 1.8 Zaposleni prema vrsti radnog vremena po djelatnostima.....…….....……..……... 41 ...

www.fzs.ba

KIH REGIJA MEDITERANA I SVIJETA U SEGMENTU UPRAVLJANJA ...

za uporabu u industriji, poljodjelstvu, turizmu i komunalnim djelatnostima. Upravo s pomoću tih postupaka mediteranske zemlje zatim Izrael, Kalifornija, Nevada, Australija i druge sušom

hrcak.srce.hr

Strukturalna biznis statistika - 1 Rezultati poslovanja ...

Ukupno: 89,489 Total: 3.2 Rezultati po djelatnostima Rezultati o broju zaposlenih lica , posmatrano po visini u4eš5a sektora Kd u ukupnom broju

www.monstat.org

Other sites you could try:

Find videos related to Djelatnostima