Djelatnost

A. ZNANSTVENA DJELATNOST Znanstveni radovi

Dr. sc. Zdravko Hebel . Sveučilište u Zagrebu . Fakultet elektrotehnike i računarstva . Popis radova, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

www.hatz.hr

NAUTIČKI TURIZAM - DEFINICIJE I DILEME

Radi jednostavnosti definiranja pojma nautičkog turizma i njegove uporabe u svakodnevnoj praksi, predla emo ovakvu definiciju: Nautički turizam je multifunkcionalna turistička djelatnost s vrlo izra enom pomorskom komponentom. 11 Ta jednostavna i praktična definicija ističe osnovne karakteristike ...

hrcak.srce.hr

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br:

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1125 Annex to Accreditation Certificate Number: Klasa/ Ref. No .: 383-02/05-30/70 Urbroj/Id. No .: 569-03/5-09-80 Datum izdanja priloga /Annex Issued on : 2009-11-05 *Zamjenjuje prilog/Replaces Annex: *Klasa/ Ref.

www.laboratorij.hr

Komunalno gospodarstvo

Zakonom o vodama određena je vodoopsrbna djelatnost, koju, prema tom Zakonu, čine poslovi zahvaćanja i crpljenja podzemnih voda i površinskih voda za piće i druge potrebe i njihova pročišćavanja do stupnja zdravstvene ispravnosti, odvođenje do mjesta potrošnje i ras-podjela korisnicima.

www2.hgk.hr

Historijska traganja br 4 print

UDK 94 (497.6) ISSN 1840-3875 INSTITUT ZA ISTORIJU • Br. 4, 1-234, Sarajevo 2009. INSTITUTE FOR HISTORY • No. 4, 1-234, Sarajevo 2009 Historijska

www.iis.unsa.ba

O nama Domet d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku ...

O nama Domet d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, upisan u sudski registar Trgovačkog suda Osijek, posluje od 17.11.1992.g. Djelatnost: - proizvodnja i prodaja: ading rola svih dimenzija 1+0 ading rola svih dimenzija 1+1 ading rola SCT 1+1 termo ...

domet-os.com

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj - He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia, ...

porezi.net

POLITIKA RURALNOG RAZVITKA - NOVA PRILIKA ZA HRVATSKU

Jednako tako, premda je poljoprivredna djelatnost okosnica ruralne ekonomije, nije i glavni izvor dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava: tek oko 15% seoskih kućanstava zarađuje baveći se isključivo poljoprivredom, a većina tih gospodarstava je premala, a njihova proizvodnost preslaba da ...

hrcak.srce.hr

[email protected] CONTENT

14. [email protected] d.d. Adresa: Mije Kero{evi}a 24, 75000 Tuzla Tel: 035/ 320-701 Fax: 035/ 320-702 E-mail: [email protected] Web-stranica: www.remontmontaza.com Broj zaposlenih: 413 Djelatnost: Proizvodnja ~eli~ne konstrukcije, cjevovoda, posuda pod pritiskom Tra`i/zainteresovan za: Dobavlja~e ...

www.nerda.ba

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

... the republic of croatia copy 2 ministry of finance-tax administration - for the payer of the income - zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na naknade za djelatnost ...

www.porezna-uprava.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Djelatnost