Diplomsko

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO* * * * * * * * * * * * * * Diplomsko*delo* visokošolskega*programa* * * * EVROPSKO*SODIŠČE*ZA*ČLOVEKOVE*PRAVICE* * * * * * * * * * * * * *****Kandidatka:*****Nastja*Mavsar* *****Š tevilka*indeksa: *****040*33*294 * * *****Mentor:*** *****I zr.*prof.*dr.*Rudi*K ocjančič* * * ...

www.fu.uni-lj.si

(Microsoft Word - DIPLOMSKO_ DELO_SISTEM_ ZA_ PODPORO_ ODLO ...

III NASLOV Sistem za podporo odlo * anja na avtoservisu IZVLE * EK V diplomski nalogi smo raziskali procese odlo*anja na avtoservisu Avtomagazin, d. o. o. V prvem delu naloge smo analizirali stanje, v drugem pa predlagali konkretne rešitve, ki so po našem mnenju na vseh avtoservisih zelo potrebne.

www.p-ng.si

DIPLOMSKO DELO

7 POVZETEK Ob koncu 20. stoletja se vsak mesec poveča število ljudi, ki so stari nad 60 let za več kot 60 milijonov. Tik pred prelomom tisočletja je bilo okoli 9 odstotkov svetovnega prebivalstva starega več kot 60 let.

www.pedagogika-andragogika.com

Delakorda_ Diplomsko delo_2002

Microsoft Word - Delakorda_ Diplomsko delo_2002.doc ***** ***** ***** ***** ***** * * * * * * * * ***** * ***** ** !***!*****"**!*#*$*%* * * *****&***** &*&***** ***&***'**** * * * s*** ***** * * * * * * * * * * *"#**"***+*,--, * * ** ***** ***** ***** ***** ** ***** ***** ...

www.e-participacija.si

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo visokoöolskega strokovnega ötudija Smer : Organizacija in management kadrovskih in izobraûevalnih procesov KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V KOMPAS MTS-U Mentor: red. prof. dr. Joûe Florjan*i* Kandidat ...

diplome.fov.uni-mb.si

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo univerzitetnega programa IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELAVCA DELODAJALCU Martina Štupar Ljubljana, september 2009

www.fu.uni-lj.si

Diplomsko delo

3 Izvle cek Merilismo casovnoodvisnosttokovfotovzbujenihnosilcevnabojavorganskempolpre-vodniku3,4,9,10-perilen-dianhidrid-tetrakarboksilnekisline (PTCDA) prirazli cnihpri-tisnjenihnapetostih.

www.p-ng.si

KOMUNICIRANJE Z RAZLIČNIMI TIPI OSEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU

B&B. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija. Program: Komercialist. Modul: Podjetniški. KOMUNICIRANJE Z RAZLIČNIMI TIPI OSEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU

www.bb.si

GEOGRAFIJA BREGINJSKEGA KOTA

GEOGRAFIJA BREGINJSKEGA KOTA Izvleček: Diplomsko delo z naslovom Geografija Breginjskega kota poskuša podati čim bolj kompleksno geografsko obravnavo omenjenega območja tako z naravnogeografskega kot dru benega vidika.

geo2.ff.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE Suzana Markič Prispevek Protokolov sionskih starešin in »Mein Kampf-a« k antisemitizmu kot obliki mno ičnega gibanja Diplomsko delo Ljubljana, 2009

dk.fdv.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Diplomsko