Depozitarne

C J E N O V N I K Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica

Novaka M iloševa bb 81000 Podgorica Crna Gora [email protected] t-com.me www.cda.me tel. +382 20 231 753 +382 20 231 755 tel/fax: +382 20 230 053 računi: 550-3143-63

www.cda.me

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim u ...

fondovima i inostrane depozitarne organizacije. ^lanovi mogu otvarati ra~une za svoje klijente, fizi~ka i pravna lica. Centralni registar hartija od vrednosti ima vi{e od

www.promoney.rs

S T A T U T

CG“, br. 17/07 u daljem tekstu: Zakon), Skupština „Centralne Depozitarne Agencije“ akcionarsko društvo Podgorica, na sjednici od 30.06.2008. godine, donijela je

www.cda.me

Središnja depozitarna agencija d.d. Zakonske promjene i novosti u ...

Korisnik usluga u fokusu našeg djelovanja U OKVIRU POSTAVLJENIH CILJEVA SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE, A TO SU PROFESIONALNO PRUŽANJE USLUGA POHRANE

www.trzistenovca.hr

ŠIFARNIK VRSTA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH ...

Četvrta osobina: forma R – glase na ime i registrovane u Centralnom registru A– registrovane u Centralnom registru kao depozitarne potvrde

www.crhov.rs

U P U T S T V O

2 Na osnovu člana 20, tač. ka 20.2 alineja 15. Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (broj 02-196 od 30.06.2008), Odbor direktora Centralne ...

www.cda.co.me

R J E Š E N J E

upisu prijenosa dionica na račun Kupca kod Središnje depozitarne agencije (u nastavku teksta: SDA) temeljem odredbi i uvjeta iz Ugovora o zalogu.

www.hnb.hr

domagojmargetic.cro.net

I , preslika potvrde Središnje depozitarne agencije O VlasništVu dionica 2, preslika prijave Za sudjelovanje na skupštini 3, preslika zapisnika Sa skupStine

domagojmargetic.cro.net

Predlog ZAKON o obešte enju korisnika prava iz penzijskog i ...

kod Centralne depozitarne agencije. Na dan emisije obveznica izvršće se konverzija obeštećenja korisnika. Obveznice iz stava 1 ovog člana glase na ime, prenosive su ...

www.gov.me

I Z V J E Š T A J

1/ U Društvu ističu da je kašnjenje za procesuiranje odluka kod Centralnog registra privrednog suda, Komisije za hartije od vrijednosti i Centralne depozitarne ...

dri.co.me

Other sites you could try:

Find videos related to Depozitarne