Deosebit

The Cadastre - A Cybernetic Approach for 21st Century ...

In acest cadru de preocupari cadastrul, ca sistem complex de evidenta a resurselor, constituie un domeniu deosebit de atractiv pentru cercetatori, in vederea adaptarii rolului sau la dezvoltarea societatii umane.

www.fig.net

OBTAINING SILVER NANOPARTICLES BY SONOCHEMICAL METHODS

Acestea cavităţi se expansionează în timpul fazei de decomprimare a undelor ultrasonice şi implodează violent în timpul fazei de compresie, generând presiuni si temperaturi deosebit de mari ce duc la formarea de nanoparticule.

www.scientificbulletin.upb.ro

All the articles due to be published in Sfera Politcii

Documentul poartă menţiunea „Strict secret de importan deosebit. Exemplar unic,” ţăă Arhiva Comitetului Executiv al CC al PCR, dosar 264/1972, vol. VI, f.

www.sferapoliticii.ro

Relation between tectonics and meandering of river Relation ...

importantă (Peceneaga-Camena), debit mare, şes aluvial deosebit de extins, mişcări neotectonice de coborâre. Cuvinte cheie : râuri, dinamică, tectonică, meandrare, Câmpia Română

www.geomorfo.ro

Vol. XIXNr. 2 Aprilie-Iunie 2009

Este util a remarca existenţa unor particularităţi anatomo-fiziologice ca de exemplu: inervaţia senzitivă exuberantă, interconexiuni între teritorii senzitive, corticalizarea durerilor, vascularizaţie deosebit de densă ce determină tulburări vazo-motorii si justifică cranio-faciale rebele ...

www.arsd.ro

ANALELE UNIVERSIT ĂŢ II BUCURE Ş TI CHIMIE

a lăsat o amintire deosebit de plăcută. Inainte de plecare, Profesorul mi-a adresat invitaţia de a reveni la catedră şi chiar de a rămâne “sine die”.

ebooks.unibuc.ro

ISSUES FOR ACHIEVING AN EXPERIMENTAL MODEL CONCERNING BUBBLE ...

Concluziile rezulate vor servi la definirea mecanismelor de cedare, deosebit de utile în formularea unui model matematic adecvat. Cercetările propuse în cadrul proiectului răspund obiectivelor majore ale dezvoltării metodelor de calcul şi a prescripţiilor existente ale planşeelor din beton cu ...

www.ce.tuiasi.ro

mediulambiantcorecpdft5-23

Astfel, după precipitaţiile deosebit de abundente care au provocat inundaţii la nivel naţional, cu deosebire în a doua decadă a lunii iulie (descrise anterior), a urmat ultima decadă a acestei luni şi primele zile din

www.mediu.gov.md

PEAR VARIETIES AND SELECTIONS, WITH EXTRA-EARLY AND EARLY ...

Dintre acestea, unele selecŃii cu maturare timpurie : i extra-timpurie a fructelor se remarcă în mod deosebit : i au mari : anse de a fi certificate: 72-17-11, 72-2-16, 72-15-45, 99-7-51, 72-21-13. În lucrare sunt prezentate principalele lor caracteristici, cele mai valoroase urmând a fi propuse ...

notulaebotanicae.ro

ANALIZA UNOR PARAMETRI DETERMINANŢI ÎN REALIZAREA ...

Densităţile mari creează condiţii pentru exprimarea unor caracteristici deosebit de utile hibrizilor creaţi, cum ar fi: rezistenţa la secetă, rezistenţa la cădere, procentul de plante sterile, acoperirea ştiuleţilor cu boabe.

www.incda-fundulea.ro

Other sites you could try:

Find videos related to Deosebit