Centralni Registar Crne Gore

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

3 CRPS znači crnogorski Centralni Registar Privrednog suda u Podgorici. ... Article 11 Društvo posluje pod nazivom: "Elektroprivreda Crne Gore, ...

www.epcg.co.me

Privredni sud u Podgorici

Republic of Montenegro THE COMMERCIAL COURT in Podgorica, Montenegro Announces a tender for bid submition for: Sale of the hotel asset "Bjelasica" in Kolašin, Montenegro The Commercial Court in Podgorica, is inviting all domestic and international strategic investors to submit bids for the ...

www.fdi.net

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

TEMA: CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNSTI ... položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica („Službeni list SRJ“, broj

www.vps.ns.ac.rs

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Sektor za razvoj i informacione tehnologije TEHNI˝KA DOKUMENTACIJA Za tender br. 31/09 za izbor najpovoljnije ponude za odr avanje integralnog informacionog sistema zdravstva Crne Gore za period od tri godine Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Podgorica, jun 2009.godine

fzocg.me

PROGRAM RAZVOJA PLANINSKOG TURIZMA U CRNOJ GORI

Sjeverni i centralni dio Crne Gore u pomenutom masterplanu obuhvaćen je sa aspekta razvojne politike i konceptualno, ali nije detaljno obrađen, ...

www.undp.org.me

Statut Fonda PIO Crne Gore

Fond se upisuje u Centralni registar Privrednog suda. Član 3 . ... listu Crne Gore“, a koje će se izvršiti nakon davanja saglasnosti od strane Vlade.

www.fondpio.me

Government of Montenegro

Udio mikro, malih i srednjih preduzeca u izvozu Crne Gore: ... privrednog subjekta u Centralni registar Privrednog suda, čime članice postaju sva privredna društva, ...

www.upitnik.gov.me

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA

Broj: 01- 265/2 Podgorica, 31. januar 2002.godine Predsjednik Republike Crne Gore Milo Đukanović, s.r. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", br. 06/02) DIO I ... "centralni registar" je dio Privrednog suda u Podgorici i jedino je on nadle an da vrši registraciju u Republici; ...

www.zcg-prevoz.me

ZAKON O STANDARDIZACIJI

IIIOSNIVANJE, DJELATNOST, ORGANI, ČLANSTVO I FINANSIRANJE INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE Osnivanje Instituta Član 5 (1) ... Institut je pravno lice koje se upisuje u Centralni registar Privrednog suda.

www.isme.me

PROGRAM RADA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE

Dana 09.07.2008. godine, u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici registrovana je: ... Program rada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica za 2010 godinu 12 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE OSNOVNI PODACI PO PRUGAMA OSNOVNI PODACI: ...

www.zicg.me

Other sites you could try:

Find videos related to Centralni Registar Crne Gore