Casovoujednotku

DIPLOMOVAPR ACE

Jednouz c ferometrie, vyu z vaj c dru digit aln chmodel uter enu, mapdeformac interferometriejezpracov an f azov ychm Vdne sn dob einforma cn stejn etomujeivoblastigeograck ychinformac dou, jej zhlavn v yhodoujez rozs ahl eho uzem zamalou casovoujednotku.

www.insar.cz

2 Dopravn¶‡ data a jejich m•e•ren¶‡

Intenzita: vyjad•rujepo•cetvozidel,kter¶ep•resdan¶ydetektorprojedouzaur•citou•casovoujednotku. Tato veli•cina se vyhodnocuje p•ri ka•zd¶e period•e m•e•ren¶‡, ale zpravidla se p•rev¶ad¶‡ na hodinov¶e

library.utia.cas.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Casovoujednotku