Bratislave

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

SLOVAK UNIVERSITY of TECHNOLOGY IN BRATISLAVA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUT OF APPLIED MECHANICS AND MECHATRONICS B.Sc. SYLLABUS ENGINEERING MECHANICS I STATICS Number of subject : 2-5510 Study discipline: all study program (Number of credit 5) Year: first/summer Lectures: 26 hour ...

www.sjf.stuba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

the language of advertising with the concentration on the linguistic means and the analysis of advertising slogans diplomovÁ prÁca jana lap*anskÁ univerzita komenskÉho v bratislave pedagogickÁ fakulta katedra anglickÉho jazyka a literatÚry *tudijn* odbor: uite*stvo v*eobecno ...

diplomovka.sme.sk

ESB10_Partner Report-Bus-Vysoká skola ekonómie a manazmentu ...

Partner Report: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Introduction 2 The trend ence Graduate Barometer 2010 - Business Edition© trend ence 2010 The trendence Graduate Barometer 2010 - Business Edition Prepared for Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ...

www.vsemvs.sk

Kalendár podujatí FHI EU v Bratislave na rok 2010 pri ...

Kalendár podujatí FHI EU v Bratislave na rok 2010 pri príležitosti 70. výroþia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave Za iatok

www.fhi.sk

UINVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE - LEKÁRSKA FAKULTA ...

UINVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE VPLYV MELATONÍNU NA HEMODYNAMICKY PREŤAŽENÝ KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM Doktorandská dizertačná práca MUDr. Mgr. Ľudovít PAULIS Školiteľ: Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

staryweb.fmed.uniba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná ...

Slovak University of Technology, Bratislava Faculty of Civil Engineering Department of Geodesy Spatial Databases for Mobile GIS Applications Master Thesis Bratislava, 2003 Bc.

www.geo.uzh.ch

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE

B URZA C ENNÝCH P APIEROV V B RATISLAVE B RATISLAVA S TOCK E XCHANGE Vysoká 17, P. O. Box 151, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: (+4212) 49236 111, 49236 102, Fax :(+4212) 49236 103, http://www.bsse. sk Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. je zapísaná v obchodnom registri ...

www.bsse.sk

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej ...

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK [MF] Skupina A1-Kni népublikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Početzáznamov: 7 AAAVedeckémonografievydanévzahraničnýchvydavateľstvách (2) ...

www.uniba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta ...

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Menný zoznam publikácií za rok 2004 Skupina A1 Počet záznamov: 0 Skupina A2 BCI Skriptá a učebné texty Počet záznamov: 1 BCI1Huba, Mikuláš - Bieliková, Mária - Bisták, Pavol - Komárik ...

www.stuba.sk

Studia Bibliographica Posoniensia UNIVERZITNÁ KNINICA V ...

UNIVERZITNÁ KNINICA V BRATISLAVE Studia Bibliographica Posoniensia I/2008 Studia Bibliographica Posoniensia I / 2008 ISBN 978−80−89303−12−0

www.ulib.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Bratislave