Bosni

Husnija Kamberović

Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine. (Land in Bosnia and Herzegovina Owned by Bays in the Period 1878-1918) [second edition, Sarajevo 2005].

www.oei.fu-berlin.de

ppf.unsa.ba

* Metka Hudina, Nikita Fajt, Franci Štampar Peach rootstock testing Ispitivanje različiih podloga za breskvu * Ivan Ostojić, Mladen Zovko, Danijela Petrović, Ana Sabljo Duhanov štitasti moljac + Bemisia tabaci (Gennadius), novi štetnik u Bosni i Hercegovini Tobacco whitefly , Bemisia tabaci (Gennadius ...

ppf.unsa.ba

STANJE I TENDENCIJE RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE OPĆINE KUPRES ...

Istraživano područje Općina Kupres smještena je u Hercegbosanskoj županiji u Bosni i Hercegovini (Sl. 2.). Ukupna površina općine iznosi 563 997 km 2, a prema popisu stanovništva 1991. tu je živjelo 9618 stanovnika (Stanovništvo Bosne i Hercegovine, 1995.).

hrcak.srce.hr

Ekonomske Regije u BiH

R adionicom o regionalnom ekonomskom razvoju i ulozi ekonomske zajednice koja je odr ana 18.09.2003. godine u Sarajevu , započinje realizacija projekta regionalizacije u Bosni i Hercegovini .

www.fzzpr.gov.ba

Uvodno slovo Introduction

I kao u vecini drugih stvari, i na ovom polju u Bosni i Hercegovini sukobljavaju se razliciti inozemni interesi. Stoga i ne cudi cinjenica da je prvo domace bosanskohercegovacko društvo za osiguranje, Herceg Bosna, formirano tek 1910. godine.

www.bosnare.ba

A BIBLIOGRAPHY OF UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY HOLDINGS

Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini: unistavanje katolickih sakralnih objekata u Bosni i Herceogvini (1991.-1996.). / Glavni urednik: Ilija Zivkovic.

www.openbook.ba

Popis poštanskih brojeva u Bosni i Hercegovini

A 78255*Aleksandrovac*PS 89245*Avtovac* PS B 75290*Banovići* BHP 78000*Banja*Luka* PS 74273*Banja*Vrućica* PS 70267*Baraći* PS 76312*Batković*PS 72233*Begov*Han* BHP 88363*Berkovići*PS 77000*Bihać* BHP 76204*Bijela* HP 73263*Bijelo*Brdo* PS 76300*Bijeljina* PS 76321*Bijeljinsko*Suho*Polje ...

www.post.ba

anja (Road to Europe – Program of Accounting Reform and ...

Bosni i Hercegovini je još uvijek najniži u regionu; • Četvrto, omogućavanje investitorima da ocjene izglede preduzeća i na bazi

www-wds.worldbank.org

politički aspekti Izdava

dr. Muhamed Borogovac RAT U BOSNI I HERCEGOVINI politički aspekti Izdavač NARODNI LIST, d.d. Za izdavača: Vedran Škulić Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: NARODNI LIST, d.d. Tisak: ZADARSKA TISKARA, d.d. CIP- Katalogizacija u publikaciji Znanstvena knjiznica u Zadru UDK 355.45(697.6 ...

www.hdmagazine.com

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 145-150 - CONFIRMATION ...

pa sve do danas entomološka istraživanja se kontinuirano odvijaju u Bosni i Hercegovini. Ipak, ni u jednom radu o insektima Bosne i Hercegovine nismo pronašli

pmcg.co.me

Other sites you could try:

Find videos related to Bosni