Bordtakbeslag

Icopal takrenne

Derved oppnås bevegelses-Vindskibeslag/ Vannbordbeslag Icopal bordtakbeslag BP 9-11 Icopal takbelegg Icopal bordtakbeslag BT 3-15 Rennekrok (G 7) Rennekrok (G 7) Rennejern (nedfelt) (G 8) Vridd rennejern på taksperre Min.2 cm Min.2 cm Fig.

hms.cobuilder.no

STANDARD BESLAGPROGRAM

ny willy plakat 6.pdf. standard beslagprogram vindusbeslag • israftbeslag • bordtakbeslag • dØrbeslag • gradrenner forlengelsesrenner • undergradrenner • mØnebeslag • skottrenner vindskibeslag • tak/veggbeslag • terrassebeslag vbu = vindusbeslag under vbo r e v o g ...

www.stigesenteret.no

ICOP AL Takrenner plast

Artikkel nr. Ant.pr. enhet Stål Bordtakbeslag S 23100407 H 23100399 AZ 23100753 R 23100415 For shi. BPS9-11 Stål 2 m 5 S 23100365 H 23100381 AZ 23100761 R 23100373 For st./pl. BTS3-17 Stål 2 m 5 S 23100357 For st./pl. BTS2-23 Stål 2 m 5 Stål Vannbordbeslag S 10792786 H 10792778 ...

www.icopal.no

PRISLISTE OKTOBER 2010 Alle priser i NOK

PRISLISTE . OKTOBER 2010 Alle priser i NOK eks. mva. Grøvikrenna TM ... 20 BORDTAKBESLAG

www.staalprofil.no

ICOPAL Stål takrenner

Omlegg ca. 4 -5 cm. Bordtakbeslag i stål Leveres i lengder à 2,0 m. Omleggene skal være ca. 8 cm. Stigesikring Stigesikring SST monteres fast til takrennen, og hindrer at stigen glir.

www.icopal.no

GRØVIKRENNA MONTERINGSANVISNING

Hvis det skal monteres bordtakbeslag (spillblikk) må dette monteres før overligger. For øvrig monteres de forskjellige rennetyper som illus-trasjonene viser.

www.staalprofil.no

Leggeanvisning

Bordtakbeslag Plassering av nederste lekt Eksempel: Lengde å fordele: 5400 mm 5400 mm 15 steinrader = 14,6 dvs. 15 steinrader + nederste rad = 360 mm lekteavstand Nederste lekt skal være ca. 15 mm høyere enn de øvrige lektene 5 4 3 2 1 Takfot m/ fuglestopper 40 mm Lengde å fordele 375 mm 5400 mm 370 mm Saltak med ...

hms.cobuilder.no

Nye takrenner - - uten skjøter Rennox as

gamle renner uten å løfte opp taktekking og bordtakbeslag. Rennit festes direkte i husets settbord og takåser. Rennox as /LAF%KLOSVEIs ,EVANGER

www.rennit.no

Lindab Ta krennesystem Monteringsanvisning

1* Lindab Rainline | Takrennesystem Bordtakbeslag Bordtakbeslagets misjon er å lede evt. vann fra taket ned i takrennen, samt at den skal forhindre at vann blåses inn på treverket. Bordtakbeslaget skal derfor monteres slik at den overlapper bakkanten på takrennen. Montering - Bordtakbeslag

www.lindab.com

Lindab byggplater Monteringsanvisning

8 Lindab Coverline | Byggplater Produktoversikt Beslag Komponent Benevnelse Mål BTBS Bordtakbeslag RDF Gradrenne DBSL Dørbeslag NP120/NP170 Mønebeslag VBO Vindusbeslag*over Mål*B,*mm 72,*92 B

www.lindab.com

Other sites you could try:

Find videos related to Bordtakbeslag