Borang Bersara Pilihan Sendiri

MAKLUMAT DIRI KAKITANGAN YANG AKAN * BERSARA WAJIB/MEMOHON ...

bsm-ub-b03 no. semakan : 0 1 april 2006 maklumat diri kakitangan yang akan * bersara wajib/memohon bersara secara pilihan sendiri pada tahun _____ 1.

pkukmweb.ukm.my

persaraan

Microsoft Word - persaraan.doc

registry.usm.my

CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PENCEN

CARA MENGISI BORANG PERSARAAN DAN PE. NCEN A. MAKLUMAT UMUM . 1. Agama Isikan kod agama pada petak yang disediakan dengan merujuk ... persaraan pilihan atau diperakukan untuk bersara atas sebab kesihatan sahaja.

www.jpa.gov.my

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1991

kuasa polis bagi anggota Polis DiRaja Malaysia (depan dan belakang) yang diperakui sah; dan (g) Tiga (3) salinan Borang PEN. 15 dan PEN. 16 ... 4.3 Pembayaran Faedah Persaraan 4.3.1 Pembayaran pencen, ganjaran dan lain-lain faedah persaraan kepada mereka yang bersara pilihan sendiri adalah ...

www.eghrmis.gov.my

Penangguhan Bayaran Sebahagian Ganjaran Berkaitan Persaraan ...

LampiranB [JPAlPEN(S)228/25/5-11 (22); perenggan 5] Persetujuan IPermohonan Pengecualian Syarat Penangguhan Bayaran Sebahagian Ganjaran Ganjaran Berkaitan Persaraan Pilihan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pasca Perkhidmatan Aras2-5, Blok C2, Kompleks C 62510 W ...

www.jpapencen.gov.my

PERMOHONAN UNTUK BERSARA SECARA PILIHAN SENDIRI

Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 BANGI. Tuan, PERMOHONAN UNTUK BERSARA SECARA PILIHAN SENDIRI Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan ingin memohon untuk bersara secara pilihan sendiri mulai …………………………………..

spdukm.ukm.my

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

1991 bertajuk “Persaraan Pilihan Sendiri”; 4 ... (b) bersara pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227 / 239 sekiranya ... Mengurus boleh mencetak sendiri borang-borang tersebut untuk kegunaan masing

www.jpa.gov.my

SOALAN-SOALAN LAZIM BAGI DASAR PENANGUHAN BAYARAN SEBAHAGIAN ...

Sekiranya kelulusan dibuat selepas 1 Februari 2010, pegawai hendaklah mengisi borang persetujuan ... Sekiranya saya bersetuju untuk menerima ganjaran 20% semasa bersara pilihan, bilakah saya boleh ... bayaran GCR masih tidak dapat menampung hutang tersebut, pesara perlu menyelesaikan sendiri hutang ...

www.jpapencen.gov.my

SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA ...

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN / PESARA PILIHAN KWSP 9J (AHL) PERCUMA (A) JENIS ... Tarikh Bersara Pilihan/Penswastaan (Hanya diisi untuk pengeluaran Pesara Pilihan sahaja) Isikan tarikh ahli memilih untuk ...

www.kwsp.gov.my

Ruj : KPN 46/48 Tarikh : 25252525

3.2.1 Bersara cukup umur dan bukan bersara pilihan sendiri serta berpangkat Sarjan ke Sub-Inspektor; ... dikehendaki mengisi borang seperti di Lampiran ‘A’. Pemohon yang telah bersara wajib boleh menghantar terus borang permohonan ke Bahagian

www.rmp.gov.my

Other sites you could try:

Find videos related to Borang Bersara Pilihan Sendiri