Borang 9 Akta Pertubuhan 1966

AKTA PERTUBUHAN 1966

(pertubuhan 9—pin. 1/08) malaysia akta pertubuhan 1966 borang 9 (peraturan 10) maklumat yang perlu diberi tiap-tiap tahun oleh pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar mengikut seksyen 14 (1), akta pertubuhan, 1966 ruj.

www.ros.gov.my

JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN NEGERI KELANTAN WISMA SUKAN ...

contoh (pertubuhan 9—pin. 1/08) malaysia akta pertubuhan 1966 borang 9 (peraturan 10) maklumat yang perlu diberi tiap-tiap tahun oleh pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar mengikut seksyen 14 (1), akta pertubuhan, 1966 ruj.

www.ros.gov.my

MALAYSIA

malaysia akta pertubuhan, 1966 borang 9 (peraturan 10) maklumat yang kena diberi pada tiap-tiap tahun oleh pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar dalam masa 60 hari selepas mengadakan mesyuarat agung tahunannya atau sekiranya tiada sesuatu mesyuarat agung diadakan sekali pada tiap ...

www.gerakan.org.my

The Companies Act, 1965

(Mahkamah 564) BORANG 9 AKTA SYARIKAT, 1965 [Seksyen16(4)] No. Syarikat (Tempatan ) ………………………… PERAKUAN PERBADANAN SYARIKAT SENDIRIAN Ini adalah memperakui bahawa adalah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965, pada dan mulai dari haribulan,20 , dan bahawa syarikat ini ...

www.lam.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

... Tiap-tiap pertubuhan belia yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 [ Akta 335 ] ... hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran dalam borang yang ditetapkan kepada pertubuhan itu, ...

www.kbs.gov.my

BORANG 1 MALAYSIA

... Pernahkan badan sukan didaftarkan sebelum ini di bawah Akta Pertubuhan 1966 atau Akta Pembangunan Sukan 1997? ... (9) Jumlah wang - (a) yang telah diterima dalam dua (2) ... Jika ruang yang terdapat pada borang tidak mencukupi, ...

www.mam.org.my

(LPKP 2 - Pin

AKTIVITI UTAMA PERNIAGAAN SEKARANG 9. ... Surat Tawaran Kelulusan @ Lesen yang telah diluluskan akan ditarik balik dan dibatalkan mengikut seksyen 25 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. 2. ... beserta dengan borang 49 dan borang 24 atau Sijil Pendaftaran Pertubuhan atau Koperasi. 2.

www.lpkp.gov.my

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

PSZ 19: 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ... Lembaga Arkitek Malaysia, pg. 9 3 Architects Act 1967 (Act 177) ... Hicks (1966) , 22 it was held that ...

eprints.utm.my

Pendaftaran Majikan & Pekerja | Pertubuhan Keselamatan Sosial

... Syarikat Sdn Bhd • Borang 9 (Akta Syarikat 1965) • Borang 49 (Akta Syarikat 1965) (b) ... Pertubuhan / Persatuan •Borang 3 (Peraturan) Akta Pertubuhan 1966 (Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984) atau (g) Lain-lain • Dokumen seperti yang ditetapkan. 2.

www.perkeso.gov.my

jawatan utama badan sukan. Badan-badan sukan yang dahulunya ...

Badan-badan sukan yang dahulunya didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 tidak perlu memberikan minit mesyuarat sulung. 4. ... Borang I dan lampirannya telah ditandatangani oleh 2 pemegang jawatan utama badan sukan. 3. ... (9) Jumlah Wang - (a ...

www.jbsjohor.gov.my

Other sites you could try:

Find videos related to Borang 9 Akta Pertubuhan 1966