Blagin

defektolo{ka teorija i praktika

... kadri"- tema na "defektolo[ki denovi na jugoslavija" [email protected] vo herceg novi-januari 1998 godina 104 "education of defectologist" - topic at the defectological days of jugoslavia held in hercegnovi / january 1998 104 vele blagin vele ...

www.fzf.ukim.edu.mk

defektolo{ka teorija i praktika

... IMPAIRMENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM 123 Vladimir TRAJKOVSKI Vladimir TRAJKOVSKI AUTIZMOT NA INTERNET 124 AUTISM ON THE INTERNET 131 socijalno-andrago{ki aspekti social and adult aspects Bor~e ANDREEVSKI, Vele BLAGIN Borce ...

www.fzf.ukim.edu.mk

LETNO POROČILO

Vprašanj, povezanih s temelji blagin-je, pravičnosti, kakovosti bivanja. Izzvanih z odgo-vornostjo današnjih generacij do sebe, prednikov in zanamcev; z odgovornostjo do človeka, živali, rastlin, do surovin, vode, zraka; z odgovornostjo do sodelovanja, soustvarjanja, čutenja, vedenja; do znanja in ...

www.umanotera.org

Other sites you could try:

Find videos related to Blagin