Bentlak

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Microsoft Word - bentlakásos intézmények.doc. Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. Önkormányzati, kistérségi fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek száma ...

www.baranya.hu

Szociális és Gyámhivatal

Szoci·lis Ès Gy·mhivatal Õrta: Bozsvai Marianna - MÛdosÌt·s: 2011. j˙lius 15. pÈntek, 10:55 e-mail Kr·liknÈ Holom·ny Zsuzsanna ¸gykezel*Q 46/515-710 e-mail Balsai Krisztina I. fok˙ szoci·lis hatÛs·gi jogkˆrben: - bentlak·sos szoci·lis intÈzmÈnyek m*qkˆdÈsÈnek engedÈlyezÈse Ès ...

www.kormanyhivatal.hu

OKJipon

A munkater¸let leÌr·sa: a gyermek- Ès ifj˙s·gi fel¸gyel*Q a nevel*Q-gondozÛ tevÈkenysÈgben a pedagÛgus, gyÛgypedagÛgus segÌt*Qt·rsa a bentlak·sos Ès napi bej·r·sos gyermek- Ès ifj˙s·gvÈdelmi egÈszsÈg¸gyi Ès szoci·lis intÈzmÈnyekben.

www.ipon1999.hu

„ Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg ...

SZOCKIE080099 FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület Alapítvány Budapest Budapest ífogyatékos sz. bentlak. szoc ellát. 2008 évi egyszeri kieg. tám. 3 547 547 Ft 2008. december 10.

eper.esza.hu

A moldvai magyar oktat·si program hÌrlevele

Ez a kollÈgium biztosÌt a mi di·kjainknak is helyet. …s persze nem felejtkezhet¸nk el a 77 cs·ngÛ di·kunkrÛl sem, akik kˆr¸l forog igaz·bÛl a vil·g a bentlak·sban.

csango.ro

periszkop2009

... Speci·lis szakiskol·k Gyermek- Ès Ifj˙s·gi Pszichi·triai GondozÛk Tanul·si KÈpessÈget Vizsg·lÛ SzakÈrt*Qi Ès Rehabilit·ciÛs Bizotts·g NevelÈsi tan·csadÛk Szoci·lis alapszolg·ltat·sok Alapszolg·ltat·si kˆzpontok Csal·dsegÌtÈs T·mogatÛ szolg·ltat·s Nappali ell·t·s Bentlak·sos ...

www.ddrmk.hu

InformÆciÛselsısegØlycsomagazautizmusrÛl kezdısz ...

A bentlak®sosiskol®k-ban atan®rok Żs gondozók közösen alakítj®kkia 24ór®raszólóegyŻnifejlesz-tŻsiterveket. ASPELLmegközelítŻstaNAS iskol®ibanfejlesztettŻkki.

autpont.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Bentlak