Bazat E Elektronikes

BAZAT E ELEKTRONIKËS

Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike PROGRAMI MESIMOR I LENDES BAZAT E ELEKTRONIKËS KREDITE (ECTS) : 2.5 Semestri III (Javë 14) Pergatiti Prof.as.Dr. Rozeta Miho Pasqyrë përmbledhëse e krediteve dhe orëve për zhvillimin e lëndës.

www.fie-dsef.net

Zeqir Ajdini

Zeqir Ajdini 1. BAZAT E INFORMATIKËS 1.1. KUPTIMET THEMELORE 1.1.1. E DHËNA DHE INFORMATA Kur përmendim fjalën "e dhënë" kemi të qartë domethënien e sajë, por përmbajtja e saj ndryshon mvarësisht nga rasti në të cilin përdoret ajo.

www.syri3.com

Plani dhe programi i DNP Inxhinieri Fizike

Bazat e elektronikës - 10 kredite KODI LËNDËS SEMESTRI KREDITE (Totali) SHPËRNDARJA E KREDITEVE Leksione Ushtrime/ seminare Laboratore Projekt/ Detyra II 10 6 3 1 Ndërvartesia: Nuk ka Stafi Mësimdhënës: Msc.

fimif.upt.al

PLANI MËSIMOR DHE PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË ...

Mënyra e vlerësimit të lëndës: Me notë. 16. Bazat e elektronikes - 10 kredite KODI LËNDËS SEMESTRI KREDITE (Totali) SHPËRNDARJA E KREDITEVE Leksione Ushtrime/ seminare Laboratore Projekt/ Detyra II 10 6 3 1 Ndërvartesia: Nuk ka Stafi Mësimdhënës: Prof. Dr. …….., Dr. ……..

fimif.upt.al

Programi mësimor

Programi i lendes "Bazat e gjeologjise dhe resurset minerare" Lemia: Kimi - Teknologji Profili: Minator Niveli: I Klasa: 10 I. Qëllimet e lëndës Ne perfundim te lendes se zhvilluar ne klasen e 10-te, nxenesi duhet te di per: - Perfitimin e para njohurive te caktuara nga lemia e disiplinave ...

www.masht-gov.net

ORARI MESIMOR- SEMESTRI DIMEROR 2011/12

... S- 6) Mr.B.Kamishi LASERET DHE ZBATIMI Z 12:00-12:45, L (S-8) S-5 Prof.R.Bejtullahu ELEKTRODINAMIKA KLASIKEO 11:30-13:45L, (S-10) Mr.B.Kamishi 16:00-16:45, UN (S-8) Prof.G.Jashari BAZAT E FIZIKES ATOMIKE O 11:00-13:30, L(S- 7) F.Aliaj 17:15-18:00,U (S-7) 9:30-11:00, U (S-7) Prof.J.Kokaj BAZAT E ELEKTRONIKES O 11 ...

fshmn.uni-pr.edu

PROGRAMI: INFORMATIKË E APLIKUAR

... LËNDËT E OBLIGUESHME 6 Projektimi i bazave të të dhënave Dr. Arianit Kurti Mr.sc. inxh. Genc Beqiri 1+2 6 7 Programimi Lic.Mr.Eija Vieri-Gashi 2+2 6 8 E-biznesi Dr. Edmond Beqiri 2+2 6 Gjithsej kredi nga lëndët e obligueshme 18 LËNDËT ZGJEDHORE 9 ose 10 Mikroekonomia 2+2 II 6 9 ose 10 Bazat e elektronikes 2+2 II 6 9 ...

dukagjinicollege.eu

Teknik i komunikimeve audio dhe video

Bazat e telekomunikacionit 3. Bazat e elektronikës 4. Matje elektrike d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. 1. Realizimi i sistemeve transmetuese digjitale 2.

www.masht-gov.net

ORARI -prov-QERSHOR- 09_v1

... e Shtunë 06.06.14:00Salla 6 1315 Menaxhimi i resurseve humane 6 Mr.sc. Theranda Beqiri 50 20,21,40,41 II e Hënë 08.06.15:00Salla 5 2613 Art figurativ I 6 Mr.sc.art. Ismet Drançolli 60 IV e Martë 09.06.12:00Salla 3 2205 Bazat e elektronikës 6 Mr.sc. Rexhep Nushi 20 21 II e Martë 09.06.12:00Salla 3 1012 Bazat e ...

www.freewebs.com

ORARI -prov-JANAR- 10_versioni1

... Mërkurë 13.01.16:00Salla 7 1104 Bazat e biologjisë molekulare 6 Dr.sc. Nysret Taraku 10 I e Mërkurë 13.01.16:00Salla 3 1014 Bazat e biznesit 6 Mr.sc. Bashkim Nurboja 21, 40,41,50 I e Mërkurë 13.01.14:30 Prof. 2205Bazat e elektronikës 6 Mr.sc. Rexhep Nushi 20 21 II e Mërkurë 24.02.11:00Salla 6 1012 Bazat e ...

www.evu-pe.webs.com

Other sites you could try:

Find videos related to Bazat E Elektronikes