Autorsko

KUĆA-AUTORSKO DELO

VOID SPACE/HINGED SPACE HOUSING Fukuoka, Japan, 1989-1991 PROGRAM: Mixed use complex, with 28 residential apartments CLIENT: Fukuoka Jisho Co. SIZE: 14,000 sf STATUS: completed From hinged space to the silence of void space.

www.ftn.uns.ac.rs

Inovacijeikompetentnostmetalopreradjivackeindustrije

Sl.2.18. *Vrste transfera tehnologija 51 Sl.2.19. *Prikaz matri*ne tr išne i tehnološke portfolio analize a)tr išna matrica; b)tehnološka matrica 52 Sl.2.20.

www.rpk-uzice.co.rs

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Teme konferencije bile su: inspire; Nacionalna infrastruktura prostornih podataka; Infrastruktura prostornih podataka u europ-skim zemljama; Razvoj prostornih baza podataka; Kvaliteta prostornih podataka; Prostorni podaci i autorsko pravo; Vizualizacija prostornih podataka; Geoinformacijski sustavi u ...

www.zagreb.hr

REPUBLIKE CRNE GORE - Doktorska disertacija Subotica,2011.

Autorsko izdanje . Mesto i adresa, MS: Segedinski put 9-11, 240000 Subotica

www.uns.ac.rs

KOLEKCIJA ZA ŢENE

Imena ovdje navedena kao alternativa FM mirisima su autorsko vlasništvo njihovih vlasnika, ovdje su samo informativne prirode za pojedinca i ne moraju biti točna niti odgovarati stvarnom stanju.

www.bullstuff.net

Curriculum Vitae of

together with his wife, Mira Horvatek Mrsic.The translation appeared as "Dati Caru Njegovo Autorsko Pravo:O Ozbiljnom Shvaä†Anju Poticaja" in the

www.bu.edu

SADRŽAJ CONTENTS

Autorsko pravo i srodna prava 57 6. Informacijske usluge i proizvodi 61 6.1. Informacijske usluge 61 6.1.1. Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV 61 6.1.2.

www.dziv.hr

(FOLIJE) / Robert Kreitner, 2001. - IV 3193 - 107616

autorsko pravo: zbirka propisa, uvodni tekst: hrvatska. zakoni, 2000. - ii 11072 - 107596 14. bankarsko raČunovodstvo / radojko lukić, 2000. - iii 14196 - 107568 15.

www.efsa.unsa.ba

RELIGIJA - RELIGION

Nadamo se da æemo vam pru iti osnovni okvir koji æe vam pomoæi u da razmišljate o pojedinim pitanjima koja su se pojavila u šest zakonskih oblasti: autorsko pravo , privatnost, zaštitni znak, kleveta, slobodno izra avanje i ugovaranje.

oglasinainternetu.com

Ugovor o iskljucivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ...

UGOVOR O ISKLJUČIVOM USTUPANJU IMOVINSKIH AUTORSKO-PRAVNIH OVLAŠĆENJA Ugovor o iskljucivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlascenja

www.sokoj.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Autorsko