Aplikacijah

Review of materials in medical applications Pregled ...

471 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 54, No. 4, pp. 471-499, 2007 Review paper Review of materials in medical applications Pregled materialov v medicinskih aplikacijah D aviD B om Bač 1 , M i ha B rojan 2 , P eter F aj Far 1 , F ranc K osel 2 , r ado t urK 1 1 University of Ljubljana ...

www.rmz-mg.com

Intelligent Agents in E-commerce

aplikacijah. V preteklosti so jih uspešno uporabljali pri upravljanju z elektronsko pošto, kot osebne pomoènike in inteligentne uporabniške vmesnike.

ai.ijs.si

Marko Mahniˇc

UNIVERZAVLJUBLJANI FAKULTETAZARA ˇ CUNALNI ˇ STVOININFORMATIKO Marko Mahniˇc Ra ˇ cunalni ˇ ski vidvmobilnih aplikacijah Diplomskodelo nauniverzitetnemˇstudiju Mentor: prof. dr. AleˇsLeonardis Ljubljana, 2007

www.mobvis.org

RMZ - MATERIALI IN GEOOKOLJE

471 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 54, No. 4, pp. 471-499, 2007 Review paper Review of materials in medical applications Pregled materialov v medicinskih aplikacijah d aVid B o MBač 1 , M i ha B ro Jan 2 , P e Ter F a JFar 1 , F ranC K osel 2 , r ado T ur K 1 1 University of Ljubljana, Faculty of Natural ...

www.rmz-mg.com

POTOPNI GRELCI EHK

P = Mo* grelca (W) m = Te*~a medija (kg) c = Specifi*na temp. (Wh/kg K) *îT = Temperaturna razlika (Kelvin) *ît = **as segrevanja (Ura) Pri aplikacijah z visoko preto*nostjo je potrebno za izra*un vzeti volumen(maso) na uro(Kg/h), namesto te*~e in *asa segrevanja.

www.grelci-maras.si

•FLOORMATE* 200-A

2) Tudi računska vrednost pri normalnih aplikacijah. 3) Maksimalna dolgotrajna obremenitev pri maksimalni 2% stisljivosti. 4) Debeline v ( ) so dobavljive na posebno zahtevo.

www.ravago.si

APLIKATORJI ZA NANAŠANJE PRIMERJEV (PREDPREMAZA)

APLIKATORJI ZA NANAŠANJE PRIMERJEV (PREDPREMAZA) Kot vam je znano, se pri nekaterih aplikacijah ne morete izogniti uporabi primerjev, ki izboljšujejo oprijem lepil oziroma lepilnih trakov.

www.lepila-lepilni-trakovi.si

IZJAVA O SKLADNOSTI

Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu.

nds1.nokia.com

Klasifikacija UPS - brezprekinitvenih napajalnikov Na trgu ...

(usmernik/razsmernik) v stanju pripravljenost, preklop s preklopnim časom. Uporaba v najmanj zahtevnih aplikacijah, izpad ne vpliva na delovni

www.lumic.si

Omogoča kreiranje predvajalnih list vaših sporočil in ...

V manjših aplikacijah z enim ali dvema predvajalnikoma ni nujen. Uporabniški vmesnik – program, ki omogoča kreiranje in spreminjanje predvajalnih list, dodajanje

www.mediatel.si

Other sites you could try:

Find videos related to Aplikacijah