Antistoffen

Virale Screening bij hartdonoren.

Hepatitis B selologie: HBs Ag (hepatitis B surface antigeen) HBs As (hepatitis B surface antistioffen) HBc As (hepatitis B core antistoffen) Cytomegalovirus serologie: IgM IgG Hepatitis C serologie HCV As (antistoffen) HIV serologie HIV Ag/ AS (antistoffen)

www.kuleuven.be

Immunoglobulinen, antistoffen en vaccinatie

30. Prieur AM. A recently recognised chronic inflammatory disease of early onsetcharacterised by the triad of rash, central nervous system involvement and arthropathy.

www.nvkc.nl

Nieuwe richtlijnen

Stollingstesten ELISA Antifosfolipiden antistoffen Lupus anticoagulants (LAC) Anticardiolipine antistoffen (aCL) Beta-2-glycoproteïne I antistoffen(ß2-GPI) Andere: Antiprotrombine antistoffen LAC aCL a β 2-G P I aPT Diagnose

www.gabgent.be

SOA en AIDS in Nederland

Enerzijds kunnen antistoffen, gevormd tegen het ene type, onvoldoende aangrijpen op het andere type. Anderzijds kan de betrokken gonokok gedurende infectie de antigene structuur veranderen, vooral van de pili, waardoor inmiddels gevormde antistoffen niet meer of onvoldoende kunnen aangrijpen.

www.rivm.nl

Genotypering van het infecterend virus Diagnose van een HCV ...

• Detectie van antistoffen • Detectie van virale genomen – – Qualitatief rt-PCRQuantitatief rt-PCR, real-time PCR branched DNA • Genotypering van het infecterend virus Diagnose van een HCV infectie

fkserv.ugent.be

Profielpagina hoogleraar Universiteit Utrecht

Naam: dhr. prof. dr. J.G.J. van de Winkel Profiel Leeropdracht Immunotherapie Faculteit Geneeskunde (GNK) Onderdeel Immunologie Contactgegevens Telefoon (+31) 30 212 3100 / (+31) 30 205 4306 E-mail [email protected] / [email protected] Onderzoek Immunologie, immunotherapie, antistoffen ...

www.uu.nl

Herziene terminologie voor allergie en verwante aandoeningen

-'Overgevoeligheid' is een overkoepelende term, 'allergie' houdt een overgevoeligheidsreactie in die wordt geïnitieerd door een immunologisch mechanisme en 'atopie' is een indivi-duele of familiaire neiging om IgE-antistoffen te produceren in reactie op lage doses allergenen, gepaard gaand met de typi- ...

www.ntvg.nl

Beleid en antibioticakeuze bij patiënten met een allergie ...

Bij huidtests met penicilline is er een (beperkt) risico op onmiddellijke allergische reacties; ze moeten dus worden uitgevoerd in een centrum waar men hiermee ervaring heeft. in-vitro tests Het in vitro opsporen van IgE-antistoffen gericht tegen penicilline heeft bij de diagnostiek betreffende een pe- ...

www.ntvg.nl

The Role of T lymphocytes in the Pathogenesis of Hu Antibody ...

The Role of T Lymphocytes in The Pathogenesis of Hu Antibody Associated Paraneoplastic Neurological Syndromes De rol van T lymfocyten bij de pathogenese van paraneoplastische neurologische syndromen die met Hu antistoffen geassocieerd zijn Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus ...

repub.eur.nl

KDIGO Clinical Practice Guidelines for the Prevention ...

Richtlijn Hepatitis C, 2009 Commentaar Kwaliteitscommissie op Guideline 4.2 In de 'Eurotransplant' regio worden de donoren door de meeste donorcentra getest op antistoffen tegen HCV met EIA.

www.nefro.nl

Other sites you could try:

Find videos related to Antistoffen