Ambasada

AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII BUCURESTI, ROMANIA THE ...

ambasada statelor unite ale americii bucuresti, romania the embassy of the united states of america bucharest, romania

romania.usembassy.gov

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINESE AMERIKOS VALSTIJOSE

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA JUNGTINESE AMERIKOS VALSTIJOSE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO THE UNITED STATES OF AMERICA Mr. Grant Aldonas, Undersecretary of Commerce, Attn. Mr. Faryar Shirzad, Assistant Secretary for the Import Administration 2002-05-15 Nr. 02-05-726 ON THE LITHUANIA'S ...

ia.ita.doc.gov

TIRANA • ALBANIA

Të gjitha dokumentat e mësipërme, si nga Aplikanti (personi që do të pajiset me vizë emigrimi) ashtu edhe nga Peticioneri (shtetasi amerikan), duhet të dërgohen me postë në adresën: Ambasada Amerikane Seksioni Konsullor Rruga e Elbasanit, Nr. 103 Tiranë, Shqipëri.

travel.state.gov

American Embassy, Belgrade

Privatni lekar u Ordinaciji opšte medicine Smiljanićeva br. 22, Beograd Pregledi se zakazuju na telefon 2451-919 ili 064 199-8867, radnim danom od 9 do 13 časova. Pregledi i svi rezultati gotovi su istog dana do 13:00. Ambasada Sjedinjenih Američkih Dražava, Beograd Konzularno odeljenje Rev. 02-2010

travel.state.gov

Ambasada Canadei la Bucuresti are placerea de a va transmite ...

Ambasada Canadei la Bucuresti are placerea de a va transmite in acest mesaj informatii privind posibilitatea obtinerii unei burse in Studii Canadiene, la Universitate McGill din Canada.

info.uoradea.ro

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

Ambasada Slova*ke Republike u Beogradu &e odlu*iti o primljenom viznom zahtevu od 3 do 30 dana od njenog prijema. U sopstvenom interesu stranka mora da proveri sve podatke u dobijenoj vizi.

www.yuta.rs

U.S. Embassy Meets with "Coordinative Body on Gradiste-Kale"

Vo izminatite nekolku godini, Amerikanskata ambasada podr`a brojni proekti za za{tita na kulturata so istorisko zna~ewe, kako na primer iskopuvawata vo Stobi i na Vardarski Rid vo Gevgelija, restavracionite zafati na Spomenikot Ilinden vo Kru{evo, podr{kata za Umetni~kata kolonija vo Gali~nik, i za ...

macedonia.usembassy.gov

EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

embassy of bosnia and herzegovina ambasada bosne i hercegovine veleposlanstvo/ambasada bosne i hercegovine zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka application for the certificate for the transfer of human remains a) podaci o umrlom licu the ...

www.bhembassy.org

PRVA DETSKA AMBASADA VO SVETOT

first children's embassy in the world - megjashi republic of macedonia prva detska ambasada vo svetot

www.childrensembassy.org.mk

Zainteresovanost engleskih investitora za Srbiju

Na koji način ambasada u Londonu pruža informacije o mogućnostima investiranja u Srbiju? - Ambasada je aktivno učestvovala u pripremi posete privredne delegacije Jorkšira, utoliko što je u januaru 2009. godine, sa Yorkshire Society i uz podršku srpske dijaspore, Privredne komore Srbije i SIEPA ...

www.promoney.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Ambasada