Alapszab

Alapszabály

Alapszabály A Társaság cégneve, cégformája, megalakulásának módja, székhelye, tevékenységi köre 1. A Társaság cégneve: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság idegen nyelvű cégnevei: angolul: FHB Mortgage Bank Co Plc. németül: FHB ...

www.fhb.hu

(Microsoft Word - VT Alapszab\341lya 091003-t\363l.dat)

A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nev * egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkez * önálló jogi személy, amely a jelen alapszabályban meghatározott céllal alakult és ...

www.pataivadasz.hu

(Microsoft Word - 2009. 05.01. alapszab\341ly.doc)

*3* II.FEJEZET AZEGYESÜLETCÉL JA,TEVÉKENYSÉGIKÖRE 2.1. AzEgyesületcélja: tagjai*részére*felelısségbiztosítási,*segélyezési*é s*humanitárius*szolgáltatásokbiztosítása,*a fentitevékenységénkívülmásüzletszerőtevékenysé getnemfolytathat. * 2.2.

www.mubse.hu

(Microsoft Word - Alapszab\341ly20080515egys.doc)

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY 2 . OLDAL Tartalomjegyzék I FEJEZET Praeambulum ...

www.egeszsegert.info

(Microsoft Word - 2009.05. 26. P\326KK\326P ALAPSZAB\301LY ...

2 I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK l. A Pályavasúti Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Kiegészít* Önsegélyez* Pénztár alapítói (a továbbiakban együttesen: alapítók) - az Alapszabály elfogadásával az 1999. november 1-jén tartott alakuló közgy*lésen ...

www.pokkop.hu

(Microsoft Word - ALAPSZAB\301LY 2009 j\372nius 12.doc)

(Microsoft Word - ALAPSZAB\301LY 2009 j\372nius 12.doc) 1 ***** * * ***** ***** ***** ****u***** *****u* ***** ***** **** ***** **** ***** ***** ****!** **** ""#$*%u**&**'*(*****u)**+%)*, * * * **** ***** ***** ***** ***** *,)")***** ...

www.szmdsz.hu

Eredeti melléklet letöltése

Hajdú - Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 - 16 - 000005. cjsz.

www.berettyo-vgt.hu

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. § (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet folytató sportszervezetek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő ...

hawaii2.ithelpportal.com

ALAPSZABÁLY

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.§ ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban:

www.lovasszovetseg.hu

A 2006 március 10-én kelt módosításokkal egységes ...

ALAPSZABÁLY (EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2011.) Az alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseire figyelemmel megalakították a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét A Szövetség demokratikus ...

www.nemzetorseg.hu

Other sites you could try:

Find videos related to Alapszab