Aditya Hrudayam Stotram In Telugu

|| shree aaditya hridayam stotram ||

Microsoft Word - Aditya Hrudayam Eng v2.doc. Aditya Hridayam v2 www.bharatiweb.com 1 | ... iti shree raamaayaNay yuddhakaanDay aaditya hrudaya stotram sampoorNam || ...

bharatiweb.com

Aditya Hridayam

Aditya Hridayam Namah savitre jagadeka chakshushe jagatprasooti sthiti naasha hetave Trayee mayaaya trigunaatma dhaarine virinchi naaraayana shankaraatmane 1. ... (Iti Aarshe Srimad Ramaayane yuddha kaande Aaditya Hridaya Stotram naama saptottara shata tamah sargah samaaptah) ...

www.dattapeetham.com

Other sites you could try:

Find videos related to Aditya Hrudayam Stotram In Telugu